Home > Huurrecht (pagina 10)

Artikelen met thema: Huurrecht

Feed abonnement<
Kan een franchisenemer gedwongen worden om een C1000 formule te exploiteren?

Kan een franchisenemer gedwongen worden om een C1000 formule te exploiteren?

In de supermarktbranche komt het regelmatig voor dat er zowel een samenwerkingsovereenkomst, een formule/franchiseovereenkomst én een (onder)huurovereenkomst nodig zijn om de exploitatie van de supermarkt in goede banen te leiden. Dan is het belangrijk om van te voren de gevolgen bij (tussentijdse) beëindiging van één van deze overeenkomsten op elkaar ... Lees meer »

Huurovereenkomst voormalig student beëindigd

Huurovereenkomst voormalig student beëindigd

Een verhuurder kan een huurovereenkomst met een voormalig student beëindigen op grond van dringend eigen gebruik. Het beschikbaar stellen van de gehuurde woonruimte aan een student kan daarbij gelden als een eigen belang van de verhuurder, aldus oordeelde de Rechtbank Utrecht in een vonnis op 29 februari 2012 (LJN BV7485). Lees meer »

Rechtsopvolging en dringend eigen gebruik

Rechtsopvolging en dringend eigen gebruik

Wanneer iemand door rechtsopvolging verhuurder is geworden van een bepaald pand, kan hij pas na drie jaar nadat de rechtsopvolging schriftelijk aan de huurder is meegedeeld, aanspraak maken op beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik (artikel 7:274 lid 5 sub b BW). Dat betekent dat de nieuwe verhuurder ... Lees meer »

Huisrecht kraker 3

Huisrecht kraker 3

In navolging van de uitspraken van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 en de uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 oktober 2011, is door de rechtbank Amsterdam op 26 januari 2012 in kort geding een vonnis gewezen aangaande de kraak van het gebouw dat bekend staat als het Groot ... Lees meer »

Rechtbank stelt fors lagere WOZ-waarden van sociale huurwoningen vast

Rechtbank stelt fors lagere WOZ-waarden van sociale huurwoningen vast

Op 24 januari 2012 heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld dat een heffingsambtenaar de WOZ-waarde van een portefeuille van circa 100 sociale huurwoningen van een woningcorporatie veel te hoog heeft gewaardeerd. Bij het bepalen van de waarde van de portefeuille werd door de heffingsambtenaar naar referentiewoningen verwezen welke zich niet lieten kwalificeren ... Lees meer »

Zwaarwegende belangen van verhuurder voor de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte

Zwaarwegende belangen van verhuurder voor de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte

Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft onlangs in een arrest geoordeeld dat indien er sprake is van een structurele wanverhouding tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten het gerechtvaardigd is dat verhuurder de huurovereenkomst opzegt voor renovatieplannen. Daarnaast heeft het hof (nogmaals) uitleg gegeven aan de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ in geval van een ... Lees meer »

Naar boven scrollen