Home > Huurrecht (pagina 10)

Artikelen met thema: Huurrecht

Feed abonnement<
Rechtsopvolging en dringend eigen gebruik

Rechtsopvolging en dringend eigen gebruik

Wanneer iemand door rechtsopvolging verhuurder is geworden van een bepaald pand, kan hij pas na drie jaar nadat de rechtsopvolging schriftelijk aan de huurder is meegedeeld, aanspraak maken op beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik (artikel 7:274 lid 5 sub b BW). Dat betekent dat de nieuwe verhuurder ... Lees meer »

Huisrecht kraker 3

Huisrecht kraker 3

In navolging van de uitspraken van de Hoge Raad van 28 oktober 2011 en de uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 oktober 2011, is door de rechtbank Amsterdam op 26 januari 2012 in kort geding een vonnis gewezen aangaande de kraak van het gebouw dat bekend staat als het Groot ... Lees meer »

Rechtbank stelt fors lagere WOZ-waarden van sociale huurwoningen vast

Rechtbank stelt fors lagere WOZ-waarden van sociale huurwoningen vast

Op 24 januari 2012 heeft de rechtbank Arnhem geoordeeld dat een heffingsambtenaar de WOZ-waarde van een portefeuille van circa 100 sociale huurwoningen van een woningcorporatie veel te hoog heeft gewaardeerd. Bij het bepalen van de waarde van de portefeuille werd door de heffingsambtenaar naar referentiewoningen verwezen welke zich niet lieten kwalificeren ... Lees meer »

Zwaarwegende belangen van verhuurder voor de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte

Zwaarwegende belangen van verhuurder voor de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte

Het gerechtshof te ’s-Gravenhage heeft onlangs in een arrest geoordeeld dat indien er sprake is van een structurele wanverhouding tussen exploitatiekosten en huuropbrengsten het gerechtvaardigd is dat verhuurder de huurovereenkomst opzegt voor renovatieplannen. Daarnaast heeft het hof (nogmaals) uitleg gegeven aan de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ in geval van een ... Lees meer »

Ouders dienen huurwoning te ontruimen, omdat zij hun overlast veroorzakende zoon de toegang tot hun woning niet weigeren

Ouders dienen huurwoning te ontruimen, omdat zij hun overlast veroorzakende zoon de toegang tot hun woning niet weigeren

Van hurende ouders mag verlangd worden dat zij hun zoon, die hulpbehoevend is maar ernstige overlast veroorzaakt, de toegang tot hun huurwoning ontzeggen. Weigeren de ouders hiertoe over te gaan, dan kan dit de ontruiming van de huurwoning tot gevolg hebben aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam (LJN: ... Lees meer »

Concurrentie in een winkelcentrum

Concurrentie in een winkelcentrum

De levensvatbaarheid van een winkelcentrum is sterk afhankelijk van een gezonde mix van de in dat winkelcentrum vertegenwoordigde branches. Indien zich binnen een winkelcentrum echter een concurrent van een eerdere huurder vestigt, dan kan dit tot een verslechterde concurrentiepositie van de eerste huurder leiden. Lees meer »

Ontruiming van een huurder met Syndroom van Asperger toegewezen

Ontruiming van een huurder met Syndroom van Asperger toegewezen

De voorzieningenrechter te Arnhem heeft recentelijk geoordeeld dat een ontruiming van een sociale woning van een huurder met het syndroom van Asperger doorgang kan vinden. De huurder had gevorderd dat de ontruiming, welke in een eerdere procedure was toegewezen, geschorst zou worden totdat hij vervangende woonruimte zou hebben gevonden en ... Lees meer »

Naar boven scrollen