Home > Huis en hypotheek (pagina 10)

Artikelen met thema: Huis en hypotheek

Feed abonnement<
Verzwijgen renovatieplannen Vereniging van Eigenaren leidt tot vergoedingsverplichting van verkoper.

Verzwijgen renovatieplannen Vereniging van Eigenaren leidt tot vergoedingsverplichting van verkoper.

Een in koopovereenkomsten gebruikelijke bepaling houdt in dat de verkoper aan de koper garandeert dat de Vereniging van Eigenaren geen besluiten heeft genomen die tot een aanmerkelijke verzwaring van de financiële verplichtingen van de koper zal leiden. In de casus waarin de Rechtbank Utrecht op 2 februari 2011 uitspraak heeft ... Lees meer »

Matiging boete uit hoofde van annulering koop-/aannemingsovereenkomst

Matiging boete uit hoofde van annulering koop-/aannemingsovereenkomst

Veel algemene voorwaarden behorende bij koop-/aannemingsovereenkomsten kennen boetebepalingen. Op grond van deze bepalingen is de opdrachtgever bij het voortijdig beëindigen van de koop-/aannemingsovereenkomst gehouden om een boete te voldoen. De boete bestaat veelal uit een percentage van de omvang van de opdracht. Indien de koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten met een particuliere ... Lees meer »

Sluitend systeem voor het energielabel

Sluitend systeem voor het energielabel

Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer een sluitend systeem voor het verplichte energielabel voorgesteld. Dit systeem komt er voor koopwoningen op neer dat er bij een woning zonder label geen eigendomsoverdracht kan plaatsvinden. Voor huurwoningen geldt dat een deel van de huur niet ... Lees meer »

Hoge Raad bepaalt dat inschrijving van een koopovereenkomst niet beschermt tegen derdenbeslag onder de koper

Hoge Raad bepaalt dat inschrijving van een koopovereenkomst niet beschermt tegen derdenbeslag onder de koper

Op 8 oktober jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak, waarin de vraag aan de orde is gekomen, of de inschrijving van een koopovereenkomst in de openbare registers (bij het Kadaster) bescherming biedt tegen een derdenbeslag dat onder de koper wordt gelegd na die inschrijving. Lees meer »

Boete en Executoriale titel

Boete en Executoriale titel

Soms is het verstandig om aan een verplichting die een persoon in een notariële akte wordt opgelegd een boete te koppelen. Te denken valt aan een leveringsakte van een onroerend goed waarbij de verkoper de verplichting krijgt opgelegd om voor een bepaalde datum nog een aantal (forse) reparaties te verrichten. Lees meer »

Kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren

Kabinet neemt tijdelijke maatregelen om woningmarkt te stimuleren

De woningmarkt probeert langzaam uit een diep dal te kruipen. Om dit positief te stimuleren heeft het kabinet enkele tijdelijke maatregelen aangekondigd. De stimuleringsmaatregelen worden opgenomen in het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag tezamen met de Miljoenennota wordt gepresenteerd. Vanwege het belang voor de woningmarkt en de daarmee samenhangende bouwsector ... Lees meer »

Naar boven scrollen