Home > Erfpacht en opstal (pagina 2)

Artikelen met thema: Erfpacht en opstal

Feed abonnement<
Stedelijke erfpacht

Stedelijke erfpacht

Op 23 mei 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de minister) een notitie gezonden aan de Tweede Kamer over de voor- en nadelen van (stedelijke) erfpacht voor betrokkenen . Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit deze notitie. Lees meer »

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep ... Lees meer »

Erfpacht in de huidige markt

Erfpacht in de huidige markt

De economische crisis heeft er onder andere toe geleid dat de verkoop van woningen is afgenomen. Door de overheid, private organisaties en particulieren worden allerlei mogelijkheden aangeboden om de woningverkoop te stimuleren. Eén van deze mogelijkheden is de uitgifte in erfpacht. In dit artikel wordt nader ingegaan op een mogelijke ... Lees meer »

Naar boven scrollen