Home > Energie (pagina 3)

Artikelen met thema: Energie

Feed abonnement<
Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Woningbouwcorporaties hebben ambitieuze doelstellingen om energie te besparen en dus CO2 reductie te realiseren. Corporaties kijken daarbij steeds vaker naar de mogelijkheid daken van huurwoningen te voorzien van zonnepanelen (PV-cellen). Dit heeft ook financiële voordelen voor de huurders. De corporatie kan deze investering naar ons oordeel echter alleen doorbelasten aan ... Lees meer »

Belemmeringenwet privaatrecht van toepassing bij aansluiting  energievoorzieningen

Belemmeringenwet privaatrecht van toepassing bij aansluiting energievoorzieningen

Op 17 november 2010 is door de rechtbank ’s-Gravenhage een uitspraak gedaan met betrekking tot de toepasbaarheid van de Belemmeringenwet privaatrecht (hierna: Bp). Deze uitspraak is overigens pas zeer recent gepubliceerd, en bevat interessante overwegingen ten aanzien van de werking van deze wet bij het moeten gedogen van de aanleg ... Lees meer »

Afdeling bestuursrechtspraak laat vernietiging bouwvergunning voor windpark Apeldoorn vanwege onvoldoende onderbouwing vliegveiligheid in stand

Afdeling bestuursrechtspraak laat vernietiging bouwvergunning voor windpark Apeldoorn vanwege onvoldoende onderbouwing vliegveiligheid in stand

Op 14 december 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (LJN:BU7930) uitspraak gedaan in de hoger beroepen tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank Zutphen, waarbij deze de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor vijf windturbines te Apeldoorn had vernietigd. Lees meer »

Bodemenergie

Bodemenergie

Op 21 mei 2008 is door de Minister van VROM de Taskforce WKO in het leven geroepen. Op 23 maart 2009 verscheen het advies van de Taskforce WKO(1) en op basis daarvan is het Samenwerkingsprogramma Warmte Koude Opslag (SWKO) opgestart. Eind december 2009 is het definitieve SWKO(2) gepresenteerd. De belangrijkste ... Lees meer »

Naar boven scrollen