Home > Bouwrecht (pagina 4)

Artikelen met thema: Bouwrecht

Feed abonnement<
Zonder uitdrukkelijke aanvaarding ruilverkavelingslasten, moeten deze door verkoper worden voldaan

Zonder uitdrukkelijke aanvaarding ruilverkavelingslasten, moeten deze door verkoper worden voldaan

Bij de overdracht van onroerende zaken dient de verkoper er voor te waken dat juridische lasten en beperkingen die op het verkochte drukken door de koper uitdrukkelijk worden aanvaard. Enkele jaren geleden is reeds door de Hoge Raad bepaald dat de ruilverkavelingskosten of landinrichtingsrente uitdrukkelijk door de koper dienen te ... Lees meer »

Matiging boete uit hoofde van annulering koop-/aannemingsovereenkomst

Matiging boete uit hoofde van annulering koop-/aannemingsovereenkomst

Veel algemene voorwaarden behorende bij koop-/aannemingsovereenkomsten kennen boetebepalingen. Op grond van deze bepalingen is de opdrachtgever bij het voortijdig beëindigen van de koop-/aannemingsovereenkomst gehouden om een boete te voldoen. De boete bestaat veelal uit een percentage van de omvang van de opdracht. Indien de koop-/aannemingsovereenkomst is gesloten met een particuliere ... Lees meer »

€ 450 miljoen beschikbaar voor oplossen kapitaallastenprobleem bij ziekenhuizen

€ 450 miljoen beschikbaar voor oplossen kapitaallastenprobleem bij ziekenhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op aanwijzing van het ministerie van VWS twee beleidsregels opgesteld die een oplossing zouden moeten bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij ziekenhuizen. Nog dit jaar worden de problemen rondom de immateriële vaste activa (met name de voorbereidingskosten van nieuwbouw) opgelost. Ziekenhuizen met deze post op hun ... Lees meer »

Start van de bouw en boete

Start van de bouw en boete

Het startmoment van de bouw is een belangrijk moment voor een aannemer en een koper. Zo is dit moment bepalend voor de betalingen waar de aannemer recht heeft, voor het bepalen van de datum van oplevering, maar ook het mogelijk verbeurd zijn van een boete. Op 9 juni 2010 oordeelde ... Lees meer »

Geef retentierecht niet te snel prijs

Geef retentierecht niet te snel prijs

Het recht van retentie is een sterk recht voor een (onder)aannemer. Het retentierecht geeft de (onder)aannemer de bevoegdheid om de afgifte van een werk op te schorten totdat de vordering door de opdrachtgever is voldaan, zelfs als de opdrachtgever vervolgens failliet gaat. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het af ... Lees meer »

Fatale termijnen bij verborgen gebreken

Fatale termijnen bij verborgen gebreken

Aannemers zijn na oplevering van een werk of na het verstrijken van de onderhoudstermijn in beginsel ontslagen van de aansprakelijkheid van gebreken die een opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Wel zijn aannemers gedurende bepaalde termijnen aansprakelijk voor verborgen gebreken. Het gaat hier vaak om fatale ... Lees meer »

Naar boven scrollen