Home > Bouwrecht (pagina 3)

Artikelen met thema: Bouwrecht

Feed abonnement<
De taken van de Dienst (het Kadaster) in de ‘grondroerdersregeling’ (WION)

De taken van de Dienst (het Kadaster) in de ‘grondroerdersregeling’ (WION)

Aan ‘de Dienst’ in de zin van de Wion, het Besluit en de Regeling (tezamen de ‘grondroerdersregeling’) zijn diverse taken en verplichtingen opgelegd om kort gezegd kabel- en leidingschades/graafschades te voorkomen. Wat is de rol van de Dienst? Wat mogen andere partijen (zoals de opdrachtgever, beheerder en de grondroerder) van ... Lees meer »

24-04-2012 – Lezing UAV 2012 en andere actualiteiten

24-04-2012 – Lezing UAV 2012 en andere actualiteiten

De ontwikkelingen in de bouwrechtpraktijk gaan snel. De meest recente ontwikkeling is wellicht de vaststelling van de UAV 2012 begin dit jaar. Ook wordt inmiddels de DNR 2011 veelvuldig toegepast. Wat is er veranderd met deze regelgeving? Waar moet (in de praktijk) op worden gelet? Hoe contracteer je met BIM? ... Lees meer »

Scherpere eisen bouwleges

Scherpere eisen bouwleges

Rechtbanken stellen scherpere eisen aan de bouwlegesverordeningen van gemeenten. Dit blijkt uit een aantal recente uitspraken van verschillende rechters in geschillen over de hoogte van bouwleges, waaronder een uitspraak van de Rechtbank Utrecht (23 december 2011, LJN: BU8704 ). Lees meer »

UAV 2012 is een feit

UAV 2012 is een feit

Op 19 januari 2012 zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 vastgesteld. Het betreft een actualisering van de oude Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken uit 1989 (‘UAV 1989’) en een samenvoeging van de UAV 1989 en UAVTI 1992. Lees meer »

Contracteren met BIM

Contracteren met BIM

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor geïntegreerde contracten, zoals een Design & Build contract, en kiezen daarbij tevens voor BIM. De Rijksgebouwendienst schrijft vanaf 1 november 2011 BIM voor bij alle geïntegreerde contracten. Ons inziens een logische en goede keuze omdat BIM veel voordelen met zich brengt. Lees meer »

DNR 2011 vrijgegeven

DNR 2011 vrijgegeven

De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) is vrijgegeven. Dit zijn de algemene branchevoorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgever en –nemer. Ze worden vaak van toepassing verklaard op overeenkomsten tussen adviseurs (architecten en ingenieurs) en hun opdrachtgevers. De DNR 2011 betreft een herziening van de ... Lees meer »

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep ... Lees meer »

Noodzaak ingebrekestelling

Noodzaak ingebrekestelling

Onlangs heeft de Raad van Arbitrage in haar uitspraak van 10 mei 2011 met nummer 31.718 (niet gepubliceerd) wederom bevestigd dat een ingebrekestelling in veel gevallen noodzakelijk is voordat het verzuim van een schuldenaar, bijvoorbeeld een aannemer, in treedt. Het verzuim van de aannemer is onder meer noodzakelijk om schadevergoeding te ... Lees meer »

Prejustitiële vragen integratieheffing

Prejustitiële vragen integratieheffing

In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad met betrekking tot integratieheffing over grond speelde het volgende. Een gemeente verhuurt al jaren natuurgrasvelden aan sportverenigingen (vrijgesteld van BTW). In 2004 geeft deze gemeente aan een derde opdracht om de natuurgrasvelden te vervangen door kunstgras- en asfaltvelden. Na de oplevering van de ... Lees meer »

Naar boven scrollen