Home > Bouwrecht (pagina 2)

Artikelen met thema: Bouwrecht

Feed abonnement<
Waterdichte voegovergangen als functionele eis in het bestek

Waterdichte voegovergangen als functionele eis in het bestek

Op basis van het bestek dient aannemer rubber voegovergangen aan te brengen ter plaatse van een kunstwerk. Aannemer legt zogenaamde ‘mattenvoegen’ aan van de Firma Algaflex. Na oplevering constateert opdrachtgever dat de voegen niet waterdicht zijn. Opdrachtgever stelt aannemer aansprakelijk omdat uit de productinformatie (de mogelijkheid) van waterdichte voegen volgt. ... Lees meer »

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een vergunning die formele rechtskracht heeft gekregen omdat hiertegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend niet betekent dat de gebruiker van die vergunning geen onrechtmatige hinder kan veroorzaken (zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel ‘Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht’). In ... Lees meer »

Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten

Wijziging algemene voorwaarden bij koop-/aannemingsovereenkomst eengezinshuizen en appartementsrechten

In 2010 is het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) opgeheven. Vervolgens is er een overleggroep gevormd (Overleggroep Garantiewoningen) waaraan deelnemen Bouwend Nederland, Neprom, NVB, Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond. Vooruitlopend op de opheffing van het GIW heeft de Overleggroep Garantiewoningen (nieuwe) modelcontracten opgemaakt die worden gebruikt door de huidige waarborgende ... Lees meer »

Te weinig woningen in plan verkocht: ontwikkelaar hoeft geen WKO te leveren

Te weinig woningen in plan verkocht: ontwikkelaar hoeft geen WKO te leveren

De Raad van Arbitrage voor de Bouw heeft geoordeeld dat de ontwikkelaar van een aantal woningen een schadevergoeding moet betalen aan de kopers, omdat de woningen niet met een WKO-systeem, maar met een conventioneel verwarmingssysteem en een zonneboiler zijn opgeleverd. De ontwikkelaar stelt dat deze wijziging noodzakelijk was omdat er ... Lees meer »

Het Energieakkoord: de gevolgen voor de vastgoedsector

Het Energieakkoord: de gevolgen voor de vastgoedsector

Vrijdag 6 september jl. is het Energieakkoord ondertekend door minister Kamp namens het kabinet en een groot aantal organisaties. Mijn collega Sebastiaan van de Kant schreef al over de hoofdlijnen van het akkoord en de tien pijlers. Eén van deze pijlers is energiebesparing. Op welke manier gaat er bespaard worden ... Lees meer »

Legesverordening overschrijdt opbrengstlimiet

Legesverordening overschrijdt opbrengstlimiet

Recentelijk heeft de Hoge Raad de Legesverordening van de gemeente Utrecht onverbindend verklaard en een daarop gebaseerde legesaanslag vernietigd, omdat niet kon worden gecontroleerd of de gemeente zich had gehouden aan de opbrengstlimiet. Op grond van deze reden zijn inmiddels ook de legesverordeningen van Vianen, Nijmegen, Wijchen, Amersfoort en Pijnacker-Nootdorp ... Lees meer »

Aansprakelijkheid voor een niet-ondergeschikte hulppersoon (6:171 BW) als duidelijk is dat er een hulppersoon is ingeschakeld

Aansprakelijkheid voor een niet-ondergeschikte hulppersoon (6:171 BW) als duidelijk is dat er een hulppersoon is ingeschakeld

Artikel 6:171 BW geeft een regeling voor de aansprakelijkheid van een opdrachtgever voor aan derden toegebrachte schade door fouten van niet-ondergeschikten (ook wel ‘zelfstandige hulppersonen’ genoemd). Omdat het artikel spreekt over een niet-ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden verricht ‘ter uitoefening van diens bedrijf’, dient er een functioneel ... Lees meer »

Algemene voorwaarden niet ontvangen, ondanks dat de opdrachtbevestiging vermeldt dat ze wel zijn overhandigd

Algemene voorwaarden niet ontvangen, ondanks dat de opdrachtbevestiging vermeldt dat ze wel zijn overhandigd

Kan je je als partij beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden als niet duidelijk blijkt dat deze algemene voorwaarden zijn overhandigd aan de wederpartij? Het hof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat wanneer niet zonder twijfel is vast te stellen of algemene voorwaarden zijn overhandigd, een beroep op vernietiging ... Lees meer »

Aedes komt met standaard aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties

Aedes komt met standaard aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties

Aedes heeft op haar website een nieuw model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties als opdrachtgever vrijgegeven. Het model is geschikt voor nieuwbouwprojecten en grote renovatie- en onderhoudsprojecten. Recent gewijzigde wet- en regelgeving en voorwaarden, waaronder de UAV 2012, is verwerkt. Het model wijkt echter op veel essentiële onderdelen af van de UAV ... Lees meer »

Naar boven scrollen