Home > Bestuursrecht (pagina 11)

Artikelen met thema: Bestuursrecht

Feed abonnement<
WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

Voor documenten die in strijd met de archiefregelgeving niet onder het bestuursorgaan zelf berusten, geldt voor het bestuursorgaan een verdergaande inspanningsverplichting om die documenten toch te kunnen verstrekken. Het enkel geloofwaardig stellen dat de documenten niet (meer) onder het bestuursorgaan berusten, is in zo’n geval onvoldoende. Dit blijkt uit de ... Lees meer »

De Wet bestuurlijke lus Awb

De Wet bestuurlijke lus Awb

Op 1 januari 2010 is de Wet bestuurlijke lus Awb in werking getreden (staatsblad 2009, 570). Deze wet wordt in de wandelgangen ook wel “de bestuurlijke lus” genoemd. De bestuurlijke lus is bedoeld als middel om een definitieve beslechting van het geschil te bevorderen. Lees meer »

Naar boven scrollen