Home > Bestuursrecht (pagina 10)

Artikelen met thema: Bestuursrecht

Feed abonnement<
De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit

De eerste toepassing van het relativiteitsvereiste op grond van de Crisis- en herstelwet door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is een feit

Op 19 januari is door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een eerste uitspraak gedaan waarin het relativiteitsvereiste uit artikel 1.9 Crisis- en herstelwet (hierna: Chw)  is toegepast. Het betreft een belangrijk nieuw onderdeel van de bestuursrechtelijke toetsing. Een onderdeel dat waarschijnlijk zal blijven. Lees meer »

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

WOB: niet voldaan aan de onderzoeksplicht

Voor documenten die in strijd met de archiefregelgeving niet onder het bestuursorgaan zelf berusten, geldt voor het bestuursorgaan een verdergaande inspanningsverplichting om die documenten toch te kunnen verstrekken. Het enkel geloofwaardig stellen dat de documenten niet (meer) onder het bestuursorgaan berusten, is in zo’n geval onvoldoende. Dit blijkt uit de ... Lees meer »

De Wet bestuurlijke lus Awb

De Wet bestuurlijke lus Awb

Op 1 januari 2010 is de Wet bestuurlijke lus Awb in werking getreden (staatsblad 2009, 570). Deze wet wordt in de wandelgangen ook wel “de bestuurlijke lus” genoemd. De bestuurlijke lus is bedoeld als middel om een definitieve beslechting van het geschil te bevorderen. Lees meer »

Naar boven scrollen