Home > Beslag en executie (pagina 2)

Artikelen met thema: Beslag en executie

Feed abonnement<
Woning wordt niet verhuurd: geen verlof voor inroepen huurbeding

Woning wordt niet verhuurd: geen verlof voor inroepen huurbeding

Een hypotheekhouder die op een executieveiling wil aantonen dat de leegstaande te veilen woning daadwerkelijk vrij van huur is, krijgt géén verlof van de voorzieningenrechter voor het inroepen van het huurbeding. Uitgangspunt sinds 1 januari 2015: voorafgaand aan veiling huurbeding inroepen De wetgever heeft sinds 1 januari 2015 in de ... Lees meer »

Economische crisis geen reden voor buitenwerking stellen onherroepelijke volmacht

Economische crisis geen reden voor buitenwerking stellen onherroepelijke volmacht

Is een sterke waardedaling van een woning, als gevolg van de economische crisis, aan te merken als een gewichtige reden op grond waarvan een onherroepelijke volmacht tot verkoop van deze woning buitenwerking gesteld kan worden? Tweede hypotheekrecht en onherroepelijke volmacht In de betreffende casus heeft partij A over de periode ... Lees meer »

Het opnemen van een boete in een notariële akte: wees de discussie een stap voor!

Het opnemen van een boete in een notariële akte: wees de discussie een stap voor!

In het afgelopen jaar is wederom een paar keer gebleken dat het van groot belang is om in notariële akten, waarin aan een persoon een verplichting wordt opgelegd waaraan een boete is gekoppeld, deze verplichting zeer nauwkeurig uit te werken. Het enkel opnemen van een bepaling waarin staat vermeld dat ... Lees meer »

Hoge Raad bepaalt dat inschrijving van een koopovereenkomst niet beschermt tegen derdenbeslag onder de koper

Hoge Raad bepaalt dat inschrijving van een koopovereenkomst niet beschermt tegen derdenbeslag onder de koper

Op 8 oktober jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak, waarin de vraag aan de orde is gekomen, of de inschrijving van een koopovereenkomst in de openbare registers (bij het Kadaster) bescherming biedt tegen een derdenbeslag dat onder de koper wordt gelegd na die inschrijving. Lees meer »

Naar boven scrollen