Home > Algemeen (pagina 5)

Artikelen met thema: Algemeen

Feed abonnement<
Hoger beroep uitgesloten?

Hoger beroep uitgesloten?

Het is een bekend gegeven dat hoger beroep van tussenvonnissen slechts is toegestaan wanneer de rechter dit heeft bepaald (zie artikel 337 tweede lid van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Of hoger beroep tegen een tussenvonnis wordt opengesteld is ter beoordeling van de rechter, die dit ambtshalve kan beslissen of ... Lees meer »

Gedoogplicht voor ‘droge’ waterstaatswerken

Gedoogplicht voor ‘droge’ waterstaatswerken

Is een provinciale weg een waterstaatswerk? Kan een gedoogplicht uitsluitend worden opgelegd indien niet wordt onteigend? Is een gedoogplicht noodzakelijk indien het plan waarvoor de gedoogplicht wordt opgelegd is geschorst? De rechtbank Maastricht heeft aan de hand van meer dan 100 jaar parlementaire geschiedenis van meerdere wetten deze vragen beantwoord. ... Lees meer »

Faxbevestiging meet zich met aangetekende brief

Faxbevestiging meet zich met aangetekende brief

Wettelijke gezien moet een verklaring van een persoon aan een ander, om zijn werking te hebben, deze ander hebben bereikt. Om eventuele geschillen daarover te voorkomen, plegen veel advocaten de brief met de gewenste verklaring aangetekend te verzenden. Wanneer er dan geschil ontstaat over de vraag of de brief/verklaring de ... Lees meer »

Dijkverschuiving Wilnis – deel 3

Dijkverschuiving Wilnis – deel 3

Op 17 april 2012 heeft het gerechtshof ’s-Gravenhage in de bekende Wilnis-zaak een tussenarrest gewezen en daarbij nader onderzoek bevolen naar de dijkverschuiving. Voordat ik toekom aan een bespreking van dit arrest, volgt eerst een korte samenvatting van de zaak tot nu toe. Lees meer »

Griffierechten nog niet omhoog

Griffierechten nog niet omhoog

Het kabinet wilde per 1 juli 2012 een forse verhoging van de griffierechten invoeren. De SGP-fractie in de Eerste Kamer heeft laten weten tegen de voorgenomen verhoging te zijn. Zonder steun van de SGP-fractie zal er naar verwachting geen meerderheid in de Eerste Kamer zijn. Lees meer »

Moet een gemeente op grond van haar onderhoudsverplichting garanderen dat een zandweg in perfecte staat verkeert en altijd toegankelijk is?

Moet een gemeente op grond van haar onderhoudsverplichting garanderen dat een zandweg in perfecte staat verkeert en altijd toegankelijk is?

In zijn uitspraak van 13 december 2011 (LJN: BU8213) heeft het Gerechtshof Leeuwarden zich uitgelaten over de omvang van de onderhoudsverplichting van een gemeente ten aanzien van een openbare zandweg. Appellanten wonen aan een zandweg die door regenval onbegaanbaar wordt en zijn van oordeel dat de gemeente op grond van ... Lees meer »

Vrijheid blijheid voor automonteurs?

Vrijheid blijheid voor automonteurs?

Wanneer de auto naar een automonteur gebracht moet worden, is de keuze van de automonteur vaak een kwestie van vertrouwen. Voor de meeste mensen is het werk dat de automonteur verricht immers niet controleerbaar. Hoe weet je nu of iets echt nodig is en of het werk ook daadwerkelijk en ... Lees meer »

Uithollen waarde notariële akte?

Uithollen waarde notariële akte?

Zoals bekend zal zijn, kan een overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Daarbij is een belangrijk onderdeel de zogenaamde wilsvertrouwensleer: aan bepaalde gedragingen van de wederpartij mag een bepaald vertrouwen worden gehecht omtrent de totstandkoming van een overeenkomst. Dit vertrouwen speelt vervolgens ook een rol bij de uitleg ... Lees meer »

Ook gebruik van een plaatselijk blowverbod op grond van de APV is in strijd met de Opiumwet

Ook gebruik van een plaatselijk blowverbod op grond van de APV is in strijd met de Opiumwet

In navolging van de hier eerder besproken uitspraak van 29 juni 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 13 juli 2011 wederom geoordeeld over een geschil betreffende de mogelijkheden voor gemeenten om hun antidrugsbeleid vorm te geven. In deze nieuwe uitspraak maakte de gemeente Amsterdam gebruik ... Lees meer »

Naar boven scrollen