Home > Algemeen (pagina 4)

Artikelen met thema: Algemeen

Feed abonnement<
Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Oprichting van een fonds bij onrechtmatige hinder

Het is vaste rechtspraak dat het hebben van een vergunning die formele rechtskracht heeft gekregen omdat hiertegen geen rechtsmiddelen zijn aangewend niet betekent dat de gebruiker van die vergunning geen onrechtmatige hinder kan veroorzaken (zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel ‘Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht’). In ... Lees meer »

De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?

De onaantastbaarheid van de vaststellingsovereenkomst?

De vaststellingsovereenkomst is een bijzondere overeenkomst die geregeld is in artikel 7:900 BW. Met een vaststellingsovereenkomst proberen partijen zekerheid te verkrijgen ten aanzien van feiten en omstandigheden waarover getwist werd of onzekerheid bestond. Daarmee wordt beoogd een geschil te beëindigen of te voorkomen. In het vonnis van de rechtbank Amsterdam ... Lees meer »

Nieuwe app voor juridische kennisdeling op internationaal niveau

Nieuwe app voor juridische kennisdeling op internationaal niveau

Dirkzwager deelt al jaren actief en pro-actief juridische kennis. O.a. via de Nederlandstalige kennispagina’s en via de app KennisBoek. Speciaal voor bedrijven die zaken doen met internationale ondernemingen lanceert Dirkzwager in samenwerking met de internationale alliantie van advocatenkantoren in Europa, Trans-European Law Firms Alliance (TELFA) nu ook de eerste internationale, ... Lees meer »

Helpt u Dirkzwager de Gouden Sleutel award winnen?

Helpt u Dirkzwager de Gouden Sleutel award winnen?

Dirkzwager is met de advertentie voor o.a. ons kennisplatform www.partnerinkennis.nl en de nieuwe app KennisBoek genomineerd voor de “Gouden Sleutel” van Mr. magazine van Kluwer. Goed nieuws want dat betekent dat onze advertentie kans maakt op de prijs voor de beste printadvertentie niet gericht op werving en selectie. De Gouden ... Lees meer »

Persoonlijke garantstelling bestuurder voor schulden vennootschap behoeft geen toestemming van echtgenote

Persoonlijke garantstelling bestuurder voor schulden vennootschap behoeft geen toestemming van echtgenote

Volgens de Rechtbank Den Haag is het aangaan van een betalingsovereenkomst waarin de bestuurder zich persoonlijk garant heeft gesteld  een rechtshandeling die kan worden aangemerkt als een normale bedrijfshandeling. De garantstelling behoefde geen toestemming van de echtgenote van de bestuurder en het beroep van haar op vernietiging wordt afgewezen. Lees meer »

Procestactieken: waarheids- en informatieplicht

Procestactieken: waarheids- en informatieplicht

Voor partijen in een civiele procedure gelden de zogenaamde waarheids- en informatieplicht (artikel 21 en 22 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). De waarheidsplicht brengt met zich mee dat een partij gehouden is om de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Uit de informatieplicht vloeit ... Lees meer »

Procestactieken – misbruik van procesrecht

Procestactieken – misbruik van procesrecht

Hoewel het in civiele zaken dikwijls ‘om de centen’ gaat en de eisende partij er alles aan zal doen om de gedaagde te laten betalen, proberen sommige gedaagden daartegen – om hen moverende redenen – zoveel mogelijk vertragingstactieken uit om de procedure zo lang mogelijk te rekken. Bij deze vertragingstactieken ... Lees meer »

Onrechtmatige overheidsdaad en formele rechtskracht

Onrechtmatige overheidsdaad en formele rechtskracht

Het gezondheidsrecht is een ingewikkeld rechtsgebied waar men zich veelal door een wirwar van beleidsregels moet worstelen, die bovendien van tijd tot tijd (van inhoud) veranderen. Het is dan ook niet vreemd dat het voor niet-juristen haast ondoenlijk is om hun juridische positie goed te bepalen. Hoewel er advocaten zijn ... Lees meer »

Naar boven scrollen