Home > Artikelen van Bart van Meer (pagina 2)

Artikelen van Bart van Meer

T: +31 (0)26 353 83 09
E: vanmeer@dirkzwager.nl


Bart van Meer is sinds 1984 advocaat en gespecialiseerd op het gebied van onroerend goed, in het bijzonder (grootschalige) projectontwikkeling, bodemverontreiniging, ruimtelijke ordeningsrecht en onroerend goed transacties. Tot zijn cliënten behoren grote projectontwikkelaars, gemeentes, woningcorporaties en onroerend goed handelaren. Hij is vaste docent bij BMD Advies en Opleiding en de Radboud Universiteit. Bart van Meer geeft regelmatig seminars op het gebied van aansprakelijkheid en bodemverontreiniging.
Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Gemeenteambtenaar onbevoegd tot aangaan overeenkomst

Kan een gemeenteambtenaar namens de gemeente een overeenkomst aangaan? Dat kan, mits de betreffende ambtenaar daartoe bevoegd is en het college van burgemeester en wethouders daartoe besloten heeft. Kan de gemeente echter gebonden zijn aan een overeenkomst die onbevoegd is aangegaan? Ook dat kan, maar dan moet de tegenpartij uit ... Lees meer »

Gevolgen niet saneren conform saneringsplan

Gevolgen niet saneren conform saneringsplan

Moet het college van gedeputeerde staten hun goedkeuring onthouden aan een evaluatieverslag als de sanering niet geheel conform het saneringsplan is uitgevoerd? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) oordeelt van niet, omdat een sanering in afwijking van het saneringsplan op zichzelf niet betekent dat niet kan ... Lees meer »

Naar boven scrollen