Home > Artikelen van Tony van Wijk (pagina 3)

Artikelen van Tony van Wijk

T: +31 (0)24 381 31 83
E: vanwijk@dirkzwager.nl


Tony is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij begon op de sectie Ondernemingsrecht waar hij zich met name bezig heeft gehouden met het mededingings- en staatssteunrecht. In 2007 maakte hij de overstap naar de sectie Overheid & Vastgoed om zich ook te specialiseren in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Sinds 2013 is hij partner bij Dirkzwager. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij (zoals aannemers, leveranciers en architecten).
“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

“Ruimte om (verzekerings)eis na inschrijving te wijzigen”

Uitgangspunt is (uiteraard) dat eenmaal gestelde eisen ná datum aanbesteding  niet meer mogen worden gewijzigd. Nederlandse voorzieningenrechters plegen hier echter een uitzondering op aan te nemen, ingeval aannemelijk is dat gegadigden de gewijzigde eis reeds voor inschrijving aldus hadden geïnterpreteerd. Zie recent voorzieningenrechter van de rechtbank ’s Gravenhage 4 oktober ... Lees meer »

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

Aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling lijkt (nog) ver(der) weg

De (Europese) jurisprudentie over een eventuele aanbestedingsplicht bij gebiedsontwikkeling bevindt zich in een stroomversnelling. Op 25 maart 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in de zaak Helmut Müller (C-451/08) nog dat de aanbestedende dienst bij een gebiedsontwikkeling een rechtstreeks economisch belang moet hebben, wil er sprake zijn van een ... Lees meer »

Cursus energieopslag in de bodem

Cursus energieopslag in de bodem

Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert op 2 en 3 november 2010 de cursus “Energieopslag in de bodem; Hoe doe je dat?” In de cursus komen alle relevante technische, financiële en juridische aspecten bij bodemenergie aan de orde. Mr. T. van Wijk (aanbestedingsspecialist van Dirkzwager) behandelt de aanbestedingsrechtelijke aspecten bij de ... Lees meer »

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft recent nog eens het belang van de Model K-verklaring benadrukt ... Lees meer »

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Onafhankelijke beoordelingscommissie goede waarborg voor objectieve beoordeling

Enige subjectiviteit kan bij een Europese aanbesteding niet altijd worden uitgesloten. In april 2010 bevestigde de Haarlemse rechter dat aan aanbestedende diensten een zekere beoordelingsvrijheid toekomt. Het instellen van een onafhankelijke beoordelingscommissie is volgens de rechter een goede waarborg om oneigenlijke voorkeuren van (medewerkers van) een aanbestedende dienst te voorkomen ... Lees meer »

Nieuwe uitspraak Europese Hof van Justitie over gebiedsontwikkeling!

Nieuwe uitspraak Europese Hof van Justitie over gebiedsontwikkeling!

Op 25 maart 2010 heeft het Hof van Justitie wederom arrest gewezen over het aanbestedingsrecht bij gebiedsontwikkeling. Het Hof introduceert het criterium “rechtstreeks economisch belang”. Verder worden de heersende algemene opvattingen bij gebiedsontwikkeling in grote lijnen bevestigd (zaak C-451/08- Helmut Műller GmbH vs Bundesanstalt fűr Immobilienaufgaben). Lees meer »

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbestedingsplicht te omzeilen. Dit betreft het zogenaamde splitsingsverbod. Nationale rechtspraak op dit punt is echter schaars. Interessant is daarom de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter dat een gemeente een opdracht voor de realisatie van een ... Lees meer »

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

Kunstmatige splitsing bij realisatie parkeergarage

In aanbestedingsland is bekend dat opdrachten niet mogen worden gesplitst met het doel een aanbestedingsplicht te omzeilen. Dit betreft het zogenaamde splitsingsverbod. Nationale rechtspraak op dit punt is echter schaars. Interessant is daarom de recente uitspraak van de Arnhemse voorzieningenrechter dat een gemeente een opdracht voor de realisatie van een ... Lees meer »

Naar boven scrollen