Home > Artikelen van Tony van Wijk (pagina 2)

Artikelen van Tony van Wijk

T: +31 (0)24 381 31 83
E: vanwijk@dirkzwager.nl


Tony is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij begon op de sectie Ondernemingsrecht waar hij zich met name bezig heeft gehouden met het mededingings- en staatssteunrecht. In 2007 maakte hij de overstap naar de sectie Overheid & Vastgoed om zich ook te specialiseren in het aanbestedingsrecht en bouwrecht. Sinds 2013 is hij partner bij Dirkzwager. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij (zoals aannemers, leveranciers en architecten).
Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Aanbesteding ondeugdelijk als loting op voorhand vaststaat

Het CJIB heeft een aanbestedingsprocedure uitgezet voor bepaalde deurwaardersdiensten met als gunningscriterium laagste prijs en een voorgeschreven prijsbandbreedte van € 0,87 tot en met € 10,33. Een geïnteresseerd deurwaarderskantoor maakt tegen deze opzet bezwaar en stelt dat (nagenoeg) alle inschrijvers zullen inschrijven met het minimumbedrag van € 0,87 en dat ... Lees meer »

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Na definitieve gunning kan een inschrijver niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden laten prevaleren

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 21 april 2015 het uitgangspunt bevestigd dat als na een aanbesteding definitief wordt gegund, een perfecte overeenkomst is ontstaan. Daarna kan door de gegunde partij niet alsnog zijn eigen algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard die uitdrukkelijk geen onderdeel uitmaakten van de aanbestedingsstukken. ... Lees meer »

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Wat zijn reële en marktconforme prijzen?

Bij veel aanbestedingen wordt de eis gesteld dat de te offreren prijzen “reëel en marktconform” moeten zijn. Een dergelijke eis is vaak onderwerp van een aanbestedingskort geding. De Haagse kort gedingrechter heeft onlangs ook een duit in het zakje mogen doen. Aanbesteding vervoer college van B & W De gemeente ... Lees meer »

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Dirkzwager publiceert e-book “Aanbestedingswet”

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tot de nieuwe aanbestedingsregelgeving behoren ook het Aanbestedingsbesluit, de Gids Proportionaliteit, het ARW 2012 en de model Eigen Verklaringen. Dirkzwager heeft deze omvangrijke nieuwe regelgeving gebundeld in een e-book. Op deze manier kunt u de nieuwe regelgeving te allen tijde ... Lees meer »

Praktische Basiscursus Aanbesteden 16 en 23 juni 2011

Praktische Basiscursus Aanbesteden 16 en 23 juni 2011

In samenwerking met het Nederlands Instituut voor de Bouw verzorgt Tony van Wijk een basiscursus aanbesteden. In twee dagen wordt het aanbestedingsrecht met de laatste jurisprudentie en ontwikkelingen integraal besproken. Alle (in de praktijk levende) aanbestedingsvragen worden daarbij beantwoord. Voor meer informatie zie de folder met inschrijfformulier. Lees meer »

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

EU-ombudsman: gratis Open Source Software niet aanbestedingsplichtig

De Rijksoverheid tracht met het programma Nederland Open in Verbinding het gebruik van Open Source software door overheden te stimuleren. Door Closed Source Software leveranciers wordt veelal beargumenteerd dat de onderhandse aanschaf van dergelijke (gratis) Open Source Software in strijd met het aanbestedingsrecht is. Gerechtelijke uitspraken zijn er op dit ... Lees meer »

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Op 26 oktober 2010 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de (in aanbestedingskringen) beruchte Noordwijkse zaak. Het gerechtshof gaat (helaas) niet in op de vraag of de herontwikkeling van gemeentegrond door middel van een (meervoudig onderhandse) ontwikkelcompetitie een Europees aanbestedingsplichtige opdracht betreft, maar overweegt wel dat (in ieder ... Lees meer »

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Geparafeerde maar niet ondertekende eigen verklaring voor herstel vatbaar

Een inschrijver heeft bij een nationale openbare aanbesteding met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) een geparafeerde eigen verklaring ingediend. Een handtekening van de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de inschrijver ontbrak. De gemeente heeft zich vervolgens op het standpunt gesteld dat sprake is van een gebrek dat zich, op ... Lees meer »

Naar boven scrollen