Home > Artikelen van Ruben Berentsen

Artikelen van Ruben Berentsen

T: +31 (0)26 365 55 62
E: berentsen@dirkzwager.nl


Ruben is sinds 2009 werkzaam op de sectie Onroerend Goed. Eerst als kandidaat-notaris en sinds januari 2010 als notaris. Ruben heeft Nederlands en Notarieel recht gestudeerd.
Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

Geen volledige medewerking om veiling te voorkomen, geen kwijtschelding NHG-schuld

De laatste jaren komt het helaas veelvuldig voor dat de verkoopopbrengst van een woning niet voldoende is om de gehele hypothecaire lening af te lossen. Onder voorwaarden komt een schuldenaar in aanmerking voor kwijtschelding van de restschuld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Stichting WEW). De hypothecaire geldlening moet dan ... Lees meer »

Verlof inroepen huurbeding omdat taxateur huis niet van binnen kon inspecteren

Verlof inroepen huurbeding omdat taxateur huis niet van binnen kon inspecteren

Wanneer een taxateur niet in de gelegenheid wordt gesteld een woning van binnen te inspecteren en als gevolg daarvan moet volstaan met een geveltaxatie, is niet helemaal vast komen te staan dat er geen andere (onbekende) personen krachtens huurovereenkomst gebruik kunnen maken van de woning. In een dergelijk geval zal ... Lees meer »

Naar boven scrollen