Home > Artikelen van Robert Rijpstra (pagina 5)

Artikelen van Robert Rijpstra

T: +31 (0)26 353 84 08
E: rijpstra@dirkzwager.nl


Robert is als partner werkzaam op de afdeling Overheid & Vastgoed op de vestiging Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het aan- en verkopen van (zorg)vastgoed, projectontwikkelingen, bouw- en huurrecht alsmede de specifieke regelgeving voor woningcorporaties. Tot zijn cliënten behoren ziekenhuizen, zorginstellingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en makelaars.
Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Minister Van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. laten weten dat woningbouwcorporaties die in aanmerking willen komen voor staatssteun vanaf 1 januari 2011 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000,–. Het gaat daarbij om woningen met een maandelijkse ... Lees meer »

€ 450 miljoen beschikbaar voor oplossen kapitaallastenprobleem bij ziekenhuizen

€ 450 miljoen beschikbaar voor oplossen kapitaallastenprobleem bij ziekenhuizen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op aanwijzing van het ministerie van VWS twee beleidsregels opgesteld die een oplossing zouden moeten bieden voor de kapitaallastenproblematiek bij ziekenhuizen. Nog dit jaar worden de problemen rondom de immateriële vaste activa (met name de voorbereidingskosten van nieuwbouw) opgelost. Ziekenhuizen met deze post op hun ... Lees meer »

Start van de bouw en boete

Start van de bouw en boete

Het startmoment van de bouw is een belangrijk moment voor een aannemer en een koper. Zo is dit moment bepalend voor de betalingen waar de aannemer recht heeft, voor het bepalen van de datum van oplevering, maar ook het mogelijk verbeurd zijn van een boete. Op 9 juni 2010 oordeelde ... Lees meer »

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften?

Wie is verantwoordelijk voor het voldoen aan brandveiligheidsvoorschriften?

Op 1 november 2008 is het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, ook wel “het Gebruiksbesluit” (klik hier) , in werking getreden. Het Gebruiksbesluit heeft er voor gezorgd dat de regelgeving omtrent brandveiligheid landelijk geüniformeerd is, waardoor men zich niet langer in verschillende gemeenten geconfronteerd ziet met diverse brandveiligheidsregels. Desondanks leert de praktijk ... Lees meer »

Verhuur van winkelruimte en het concurrentieverbod

Verhuur van winkelruimte en het concurrentieverbod

Verhuurders van winkelcentra worden steeds vaker geconfronteerd met huurders aanspraak maken op schadevoeging als gevolg van de komst van een concurrent in het winkelcentrum. Deze winkeliers  zijn van mening dat zij recht hebben op exclusiviteit binnen hun branche gedurende de huurperiode, ook al is dit niet nadrukkelijk in hun huurovereenkomst ... Lees meer »

Fatale termijnen bij verborgen gebreken

Fatale termijnen bij verborgen gebreken

Aannemers zijn na oplevering van een werk of na het verstrijken van de onderhoudstermijn in beginsel ontslagen van de aansprakelijkheid van gebreken die een opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Wel zijn aannemers gedurende bepaalde termijnen aansprakelijk voor verborgen gebreken. Het gaat hier vaak om fatale ... Lees meer »

Gronduitgiftevoorwaarden mogen de GIW-regeling voorschrijven voor andere onderwerpen dan die van het Bouwbesluit

Gronduitgiftevoorwaarden mogen de GIW-regeling voorschrijven voor andere onderwerpen dan die van het Bouwbesluit

Het Hof Den Bosch heeft recentelijk geoordeeld dat het gemeenten is toegestaan om projectontwikkelaars via gronduitgiftevoorwaarden te verplichten om bepaalde onderdelen uit de GIW-regeling op te nemen in de koop-/aannemingsovereenkomsten met kopers. Het gaat daarbij om de voor de praktijk belangrijke GIW-insolventiewaarborgregeling, maar ook bijvoorbeeld de  arbitrageregeling. Lees meer »

Naar boven scrollen