Home > Artikelen van Roos Molendijk (pagina 2)

Artikelen van Roos Molendijk

T: +31 (0)24 381 31 86
E: molendijk@dirkzwager.nl


Roos is sinds januari 2017 werkzaam bij Dirkzwager, waar zij deel uitmaakt van de praktijkgroep Overheid & Vastgoed. Roos richt zich op het onteigeningsrecht en het planschade- en nadeelcompensatierecht, alsmede op het overheidsaansprakelijkheidsrecht en het bestuursrecht.

Roos is afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij de master Staats- en Bestuursrecht cum laude heeft afgerond. Daarvoor volgde zij het driejarige honoursprogramma ‘Utrecht Law College’ en studeerde zij in het kader van een academische uitwisseling een halfjaar in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is Roos tijdens haar studie actief geweest bij de Kinder- en jongerenrechtswinkel in Utrecht, heeft zij stage in de advocatuur en bij de rechtbank gelopen en heeft zij gewerkt als student-assistent.
Het bewijsvermoeden bij overtreding van de Afvalstoffenverordening

Het bewijsvermoeden bij overtreding van de Afvalstoffenverordening

Wanneer kan een persoon als overtreder van de Afvalstoffenverordening worden aangemerkt? Over deze vraag gaf de Afdeling een oordeel op 1 februari jongstleden. Feiten en procesverloop De gemeente Rotterdam heeft spoedeisende bestuursdwang toegepast omdat appellant in strijd met de Afvalstoffenverordening Rotterdam 2009 op onjuiste wijze afvalstoffen heeft aangeboden. Appellant heeft ... Lees meer »

De Wob en de geheimhouding op grond van de Gemeentewet: de kring van belanghebbenden

De Wob en de geheimhouding op grond van de Gemeentewet: de kring van belanghebbenden

Inleiding In de artikelen 25, 55 en 86 van de Gemeentewet is bepaald dat respectievelijk de gemeenteraad, het college van B&W en een raadscommissie geheimhouding kan opleggen omtrent hetgeen in een besloten vergadering is behandeld en omtrent de inhoud van stukken die zijn overgelegd. De geheimhouding kan slechts worden opgelegd op grond van een in artikel ... Lees meer »

Naar boven scrollen