Home > Artikelen van José Jochemsen-Vernooij (pagina 4)

Artikelen van José Jochemsen-Vernooij

T: +31 (0)26 353 83 09
E: jochemsen@dirkzwager.nl


José Jochemsen-Vernooij is gespecialiseerd op het gebied van onroerend goed, in het bijzonder (grootschalige) projectontwikkeling, onroerend goed transacties en bouwrecht. Daarnaast is zij gespecialiseerd in agrarisch recht in de brede zin van het woord. Dit betekent alle juridische zaken waar een agrarische onderneming en een agrariër mee te maken kunnen hebben. Onder meer pachtrecht, dierziekten, welzijnsregelgeving, vergunningen, mestbeleid en productaansprakelijkheid.

Asbest in de grond geen non-conformiteit door geschiktheid van grond voor de beoogde bestemming (wonen)

Asbest in de grond geen non-conformiteit door geschiktheid van grond voor de beoogde bestemming (wonen)

De Rechtbank Overijssel heeft recentelijk geoordeeld dat de aanwezigheid van asbest in verkochte grond niet leidt tot een schadevergoeding. De aanwezigheid van asbest leverde geen noodzaak tot saneren op, zodat geen sprake is van non-conformiteit gelet op de afgegeven garantie. Wel bepaalt de rechter dat de koopprijs met € 50.000,- ... Lees meer »

Gebruik maken van het erf van de buren

Gebruik maken van het erf van de buren

De gemeente heeft voor de uitvoering van een project aan de eigenaar van het belendende erf gevraagd om zijn perceel te mogen betreden om er een bouwhek te plaatsen. De eigenaar van dit perceel (hierna: X) weigert deze toestemming. De gemeente vraagt in een kort geding aan de voorzieningenrechter van ... Lees meer »

Ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule in koopovereenkomst voorkomen dat verkoper schade moet betalen

Ouderdomsclausule en niet-zelfbewoningsclausule in koopovereenkomst voorkomen dat verkoper schade moet betalen

Het Hof Amsterdam heeft recentelijk op basis van de uitleg van een ouderdomsclausule en een niet-zelfbewoningsclausule geoordeeld dat de gestelde gebreken aan de elektrische installatie en de badkamer voor risico van de koper komen. Dit ondanks dat de verkoper contractueel heeft gegarandeerd dat het woonhuis normaal zou kunnen worden gebruikt. Lees meer »

Algemene voorwaarden niet ontvangen, ondanks dat de opdrachtbevestiging vermeldt dat ze wel zijn overhandigd

Algemene voorwaarden niet ontvangen, ondanks dat de opdrachtbevestiging vermeldt dat ze wel zijn overhandigd

Kan je je als partij beroepen op een bepaling in de algemene voorwaarden als niet duidelijk blijkt dat deze algemene voorwaarden zijn overhandigd aan de wederpartij? Het hof Amsterdam heeft recentelijk geoordeeld dat wanneer niet zonder twijfel is vast te stellen of algemene voorwaarden zijn overhandigd, een beroep op vernietiging ... Lees meer »

Naar boven scrollen