Home > Artikelen van Jasper Molenaar (pagina 6)

Artikelen van Jasper Molenaar

T: +31 (0)26 353 84 08
E: molenaar@dirkzwager.nl


Jasper is in 2005 beëdigd als advocaat en hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid en Vastgoed op ons kantoor in Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en milieurecht. Jasper adviseert ondermeer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken.

Daarnaast geeft Jasper regelmatig lezingen op het gebied van omgevingsrecht en andere vastgoedgerelateerde rechtsgebieden.

Dringend eigen gebruik en renovatie

Dringend eigen gebruik en renovatie

De huur van een woonruimte kan door een verhuurder slechts worden opgezegd op grond van een beperkt aantal in de wet genoemde redenen. Eén van die opzeggronden betreft de situatie dat een verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, dat van hem niet ... Lees meer »

Winkelruimte: branchering betekent nog geen exclusiviteit

Winkelruimte: branchering betekent nog geen exclusiviteit

Het eventuele succes van een winkelcentrum is mede afhankelijk van de diversiteit van het winkelaanbod. Veelal komen de verhuurder en huurder van winkelruimte dan ook een  brancheringsclausule overeen op grond waarvan een verhuurder verplicht is in een winkelcentrum te zorgen voor een evenwichtige brancheverdeling die leidt tot een grote(re) diversiteit. ... Lees meer »

Naar boven scrollen