Home > Artikelen van Frank Delissen

Artikelen van Frank Delissen

T: +31 (0)24 381 31 87
E: delissen@dirkzwager.nl


Na zijn middelbare school (gymnasium B), een jaar politicologie en twee jaar Nivra-opleiding in dienst van de voorloper van EY is Frank rechten gaan studeren. Voor hem een schot in de roos. Daarbij wist hij vanaf dag 1: ik word advocaat. En dat is hij sinds 1984.

Frank is werkzaam op de sectie Overheid en vastgoed van ons kantoor in Nijmegen. Frank heeft zich naast het bouw-, en huurrecht verder gespecialiseerd. Hij adviseert (semi-)overheden, zorginstellingen en ondernemingen op het gebied van (maatschappelijk) vastgoed. Zijn advisering is niet beperkt tot het juridische.

De toegevoegde waarde van Frank zit vooral in zijn strategisch inzicht en zijn onderhandelingsvaardigheden steeds met oog voor de politiek-bestuurlijke omgeving waar binnen (maatschappelijk) Vastgoed een rol speelt. Eigenschappen die ook goed van pas kwamen in de acht jaar dat Frank deel uitmaakte van het bestuur van Dirkzwager en nog steeds goed van pas komen bij advisering over politiek gevoelige dossiers.
Aansprakelijkheid bij samenhangende contractsverhoudingen

Aansprakelijkheid bij samenhangende contractsverhoudingen

Wanneer twee partijen besluiten een overeenkomst te beëindigen die samenhangt met een andere overeenkomst kan mogelijk sprake zijn van een onrechtmatige daad jegens een partij bij die andere overeenkomst. In een arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1355) deed zich een dergelijke casus voor. De casus A ... Lees meer »

Wanneer geniet een raadslid strafrechtelijke immuniteit?

Wanneer geniet een raadslid strafrechtelijke immuniteit?

Wettelijke regeling en achtergrond daarvan Artikel 22 Gemeentewet bepaalt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. Artikel ... Lees meer »

Contracteren met de gemeente: instemmingsvoorbehoud gemeenteraad

Contracteren met de gemeente: instemmingsvoorbehoud gemeenteraad

In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad een aantal belangwekkende arresten gewezen over (voorbehouden bij) het contracteren met de overheid (Contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring gemeenteraad Overheid en contractsvrijheid: Hoge Raad over het voorbehoud “goedkeuring college” Overheid en contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring college en Eilandgebied Sint Eustatius). De rode draad in de ... Lees meer »

Bewijsbeding in algemene huurvoorwaarden

Bewijsbeding in algemene huurvoorwaarden

De kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2014:1434) heeft op 28 februari 2014 ambtshalve geoordeeld over het volgende beding opgenomen in (artikel 9.4 van) de algemene huurvoorwaarden: “Indien de huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder (…) heeft onderverhuurd (…) of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het ... Lees meer »

Hoe breek je een contract open?

Hoe breek je een contract open?

Geregeld komt de vraag aan de orde of en zo ja hoe een partij tussentijds uit een contract kan stappen. Meer in het bijzonder of bijvoorbeeld de grote wetgevingsoperaties (zorg/wonen) reden kunnen zijn contractuele verplichtingen te beëindigen of te wijzigen. Soms voorziet een contract daarin door tussentijdse opzeggingsmogelijkheden. Tussentijdse beëindiging ... Lees meer »

Juridisch beleidsmedewerker van een gemeente tekent een vaststellingsovereenkomst. Is de gemeente gebonden?

Juridisch beleidsmedewerker van een gemeente tekent een vaststellingsovereenkomst. Is de gemeente gebonden?

Vaststond dat de ambtenaar in kwestie niet beschikte over een toereikende volmacht. Vervolgens rees de vraag of van de zijde van de gemeente de schijn was gewekt dat de juridisch beleidsmedewerker over een toereikende volmacht beschikte. Toerekenbare schijn van een toereikende volmacht is geregeld in artikel 3:61 lid 2 BW. ... Lees meer »

Vitesse – Provincie Gelderland  2-1

Vitesse – Provincie Gelderland 2-1

Vitesse, haar private financiers en de Vrienden van Vitesse ( Vitesse c.s),  hebben voor spraakmakende uitspraken gezorgd. Op basis van toezeggingen van (4 van de 5) leden van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland staken zij aanzienlijke bedragen in de club terwijl al snel na het doen van die toezeggingen ... Lees meer »

9 april 2010 – Cursus Overheidscontracten

9 april 2010 – Cursus Overheidscontracten

Op 9 april 2010 organiseert Euroforum Uitgeverij de cursus Overheidscontracten. Deze cursus is ontwikkeld door een team van juristen met veel ervaring met het opstellen en beoordelen van overheidscontracten. Een van hen is mr. Frank Delissen. Hij verzorgt het onderdeel De inhoud en het opstellen van een contract. Lees hier ... Lees meer »

Naar boven scrollen