Home > Overige > 8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht
8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

8 februari 2018 ~ Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht

De belangstelling voor het onderwerp en deze bijeenkomst is groot. We zijn dan ook verheugd u te kunnen meedelen dat we extra plaatsen hebben weten te creëren. Wees er snel bij want nu geldt vol = vol!

Naar goed gebruik vindt aan het begin van het jaar het seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht plaats. In ongeveer anderhalf uur behandelen de aanbestedingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke actualiteiten voor en met u.

Ook in 2017 is er weer het nodige gebeurd…

Zo trok de Commissie van Aanbestedingsexperts de teugels aan voor wat betreft de proportionaliteit van voorwaarden. Daarnaast zijn veel interessante vonnissen gewezen over bijvoorbeeld de mogelijkheid een geldige inschrijving alsnog ongeldig te verklaren, de beoordeling van zittende leveranciers en de reikwijdte van de motiveringsplicht.

2017 kenmerkte zich ook door veel (semi-)aanbestedingen in het sociaal domein. Dit leverde interessante kort gedingvonnissen op. Onder meer over de proportionaliteit van voorwaarden en tarieven maar ook de mogelijkheid om bestaande behandelplannen als gunningscriterium te hanteren.

Tot slot zorgde op de valreep van het jaar ook de Europese Commissie nog voor de nodige consternatie. Volgens de Commissie zijn Nederlandse woningcorporaties namelijk aanbestedende diensten en dus aanbestedingsplichtig onder de Aanbestedingswet. De Nederlandse regering beraadt zich op een reactie.

Kortom, ook nu weer genoeg om over bij te praten. We zien u graag op 8 februari!

Ervaren specialisten aan het woord

Het seminar wordt verzorgd door drie ervaren aanbestedingsadvocaten van Dirkzwager: Tony van Wijk, Frank Cornelissen en (onze jongste loot aan de aanbestedingsstam) Iris Docter. Hun dagelijkse praktijk bestaat uit het adviseren van aanbestedende diensten en inschrijvers over aanbestedingsprocedures. Daarnaast procederen zij regelmatig bij de civiele overheidsrechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Donderdag 8 februari 2018
Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen-Lent

Programma
14.15 uur Ontvangst
14.45 uur Opening en eerste presentatie
15.15 uur Tweede presentatie
15.45 uur Koffiepauze
16.00 uur Afsluitende presentatie
16.30 uur Borrel

Inschrijven en informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Tony van Wijk (vanwijk@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het seminar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar vanwijk@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Actualiteiten Aanbestedingsrecht Ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen