Home > Algemene Verordening Gegevensbescherming > Privacy in het sociaal domein: expertsessie voor gemeenten ~ 14 december of 25 januari a.s.
Privacy in het sociaal domein: expertsessie voor gemeenten ~ 14 december of 25 januari a.s.

Privacy in het sociaal domein: expertsessie voor gemeenten ~ 14 december of 25 januari a.s.

Ongetwijfeld bent u al via verschillende kanalen op de hoogte gesteld van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 vervangt deze verordening de nu geldende Wet bescherming persoonsgegevens. Als gemeente bent u waarschijnlijk al serieus op weg met de implementatie of verbetering van allerlei privacymaatregelen binnen uw organisatie. En waarschijnlijk vraagt u zich af waarom wij deze expertsessie voor u organiseren. Het antwoord is eenvoudig.

Vanuit de markt ontvangen wij regelmatig vragen over de AVG. Steeds minder van deze vragen betreffen de betekenis van de artikelen uit de AVG en de relevantie voor de eigen organisatie. Steeds meer vragen hebben betrekking op het ‘hoe’. Hoe ga ik een verwerkingsregister opbouwen? Met welke detailgraad? Hoe moet ik een risicoanalyse uitvoeren op de verwerkingen? Met wie en hoe stel ik een verwerkersovereenkomst op? Hoe moet ik de rechten van betrokkenen invullen? Hoe stel ik een functionaris voor de gegevensbescherming aan? Hoe moet ik beveiligen? Hoe regel ik de aantoonbaarheid?

Op donderdag 14 december (Nijmegen) / donderdag 25 januari a.s. (’s-Hertogenbosch) organiseren wij een expertsessie over de implementatie van deze nieuwe privacywetgeving in het sociaal domein. We hebben gekozen voor een praktische insteek waarbij, naast de juridische aspecten, ook de organisatorische en technische aspecten worden belicht. Centraal staat daarbij de vraag hoe verplichtingen uit de verordening kunnen worden vertaald naar concrete acties voor de organisatie en hoe deze ‘compliant’ kan worden aan de AVG. Wij zullen de AVG themagericht doornemen en voorbeelden geven van de invulling. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie ten aanzien van deze thema’s.

Voor wie?
De expertsessie is zowel bedoeld voor degenen die zich bezighouden met de juridische (contractuele) uitwerking van de AVG binnen het sociaal domein, als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de organisatorische en/of technische invulling van de AVG (of voor informatiebeveiliging in zijn algemeenheid). Medewerkers met de functie van bijvoorbeeld (C)ISO of Functionaris voor de gegevensbescherming zijn van harte uitgenodigd.

Praktische informatie

Data & locaties

Donderdag 14 december 2017, Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent, Hertog Eduardplein 4 te 6663 AN Nijmegen

of

Donderdag 25 januari 2018, Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45 te 5211 VD ‘s-Hertogenbosch

Programma
13.45 uur             Ontvangst
14.00 uur             Juridische context van de AVG (Dirkzwager)
14.30 uur             Veranderingen ten opzichte van de huidige privacywetgeving (Dirkzwager)
15.15 uur             Pauze
15.30 uur             Themagerichte implementatie van de AVG (ICS)
16.00 uur             Praktische invulling van o.a. het register, de DPIA, beveiligingsmaatregelen e.d. (ICS)
16.45 uur             Afsluiting (ICS)
17.00 uur             Netwerkborrel waarbij gelegenheid is om na te praten met vakgenoten en medewerkers van Dirkzwager en Isatis Cyber Security

Sprekers

Marloes Hulshof en Lidewij Bergsma: advocaten bij Dirkzwager advocaten & notarissen (sectie Gezondheidszorg). Zij hebben zich gespecialiseerd in het privacyrecht. In hun dagelijkse praktijk houden zij zich bezig met het adviseren van zorginstellingen en gemeenten over allerlei vraagstukken op het gebied van het privacyrecht, meer in het bijzonder over de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens binnen het sociaal domein.

Marc Hagemeijer: Senior security en privacy consultant. Hij heeft de laatste jaren bij Vecozo gewerkt als risk en compliancy officer en opgetreden als pragmatische AVG evangelist richting de ketenpartners. Heeft ervaring als interne auditor, met het begeleiden van organisaties naar certificering van o.a. ISO27001, heeft zitting in de NEN werkgroep vernieuwing NEN7510 en is momenteel ingezet als information security officer bij de NZa. Geeft expertmeetings en masterclasses over AVG, risicobeheersing, de rol van de Functionaris gegevensbescherming en het verwerkingsregister als ruggengraat van compliancy.

Geen kosten
Deelname aan de expertsessie is kosteloos.

Aanmelden
U kunt zich voor de expertsessie aanmelden door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Graag daarbij vermelden of u zich inschrijft voor 14 december (Nijmegen) of 25 januari (’s-Hertogenbosch). Na aanmelding ontvangt u van ons uiterlijk twee weken voorafgaand aan de betreffende expertsessie een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 14 december of 25 januari!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen