Home > Overige > 9 november 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 3/3: Grondexploitatie, onteigening en schade
9 november 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 3/3: Grondexploitatie, onteigening en schade

9 november 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 3/3: Grondexploitatie, onteigening en schade

De Omgevingswet komt er nu echt aan! Dat is nog eens bekrachtigd in het Regeerakkoord. 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2020 of 2021 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over de Omgevingswet. Na twee succesvolle en goed bezochte bijeenkomsten op 21 september en 12 oktober bieden wij u op 9 november 2017 nog een laatste mogelijkheid om dit jaar een Kennismiddag te bezoeken.

Stand van zaken Omgevingswet
De behandeling van de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de AMvB’s. Aanbieding van de AMvB’s aan de Raad van State is gelijktijdig gedaan met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet, zodat deze in samenhang kunnen worden beoordeeld.

Diepgang
Nu de inhoud van de ontwerp Invoeringswet en de onderliggende ontwerp AMvB’s bekend zijn kunnen we meer de diepte in duiken op verschillende onderdelen van de wet. De drie onderwerpen die wij voor u hebben geselecteerd, hebben betrekking op de belangrijkste ruimtelijke instrumenten, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Ook de financiële kant van de nieuwe wetgeving is natuurlijk van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk.

Op 9 november a.s. organiseren Dirkzwager en SAB de derde Kennismiddag uit deze reeks met als onderwerp “Grondexploitatie, onteigening en schade”. Tijdens deze middag wordt uitgebreid stil gestaan bij financiële aspecten van de wet. Om deze middag ook voor eerdere bezoekers van de kennismiddagen interessant te maken, wordt de inleiding over de hoofdlijnen van de Omgevingswet op 9 november aanzienlijk ingekort.

Na deze Kennismiddag heeft u een meer concreet beeld van de inhoud van de Omgevingswet en de gevolgen voor de ruimtelijke ordeningspraktijk van de toekomst. Graag nodigen wij u uit voor deze Kennismiddag.

Datum
Donderdag 9 november 2017

Locatie
Het Posttheater, Rosendaalsestraat 27, te (6824 CA) Arnhem (deze Locatie is direct gelegen naast Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1 te 6824 BZ Arnhem).

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, aannemersbedrijven, woningcorporaties etc.

Programma
13.30 – 14.00 uur             Ontvangst met koffie en thee
14.00 – 14.15 uur             Jasper Molenaar (Dirkzwager): Welkomstwoord met korte terugblik op de eerste twee bijeenkomsten en actualiteiten
14.15 – 15.00 uur             Hanna Zeilmaker (Dirkzwager): Kostenverhaal en verevening in de Omgevingswet (Aanvullingswet grondeigendom)
15.00 – 15.30 uur             Lettie Vaatstra (SAB): Schade (planschade en nadeelcompensatie in de Omgevingswet
15.30 – 15.45 uur             Pauze
15.45 – 16.30 uur             Joske Hagelaars (Dirkzwager): Onteigening
16.30 uur                            Borrel

Sprekers

Jasper Molenaar is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Jasper is sinds 2005 advocaat, hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid & Vastgoed bij Dirkzwager. Hij geeft regelmatig lezingen op het gebied van ruimtelijke ordening en volgt de ontwikkeling van de Omgevingswet vanaf de eerste consultatie op de voet. Hij heeft de afgelopen jaren dan ook al meerdere lezingen verzorgd over dit onderwerp.

Hanna Zeilmaker is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op het kantoor van Dirkzwager in Nijmegen. Zij is gespecialiseerd in onteigeningen, overheidsaansprakelijkheid, gedoogplichten en Wet voorkeursrecht gemeenten. Naast onteigening houdt zij zich bezig met adviseren en procederen over overheidsaansprakelijkheid in brede zin (onrechtmatige overheidsdaad, rechtmatige overheidsdaad/nadeelcompensatie en planschade), pacht, gedoogplichten (Belemmeringenwet Privaatrecht en Waterwet).

Lettie Vaatstra is als senior jurist omgevingsrecht  en projectleider werkzaam bij SAB op het snijvlak van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. In dat kader heeft zij veel ervaring opgedaan met planschadevraagstukken. Lettie geeft regelmatig workshops en lezingen over de Omgevingswet.

Joske Hagelaars studeerde in 2013 af aan de Rijksuniversiteit Groningen en is in dat jaar als advocaat bij Dirkzwager in dienst getreden. Hij heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid en onteigening.

Aanmelden
Aanmelden voor deze Kennismiddag kan via info@sab.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is het aantal personen dat de bijeenkomst kan bijwonen, beperkt tot 2 per organisatie. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie over de middag. Bij deelname ontvangt u desgewenst een certificaat dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Graag tot ziens op 9 november a.s.!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen