Home > Omgevingswet > 12 oktober 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 2/3: Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning in de praktijk
12 oktober 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 2/3: Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning in de praktijk

12 oktober 2017 ~ Kennismiddag Omgevingswet (i.s.m. SAB) 2/3: Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning in de praktijk

De Omgevingswet komt er nu echt aan! 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2020 of 2021 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over de Omgevingswet. Na een succesvolle en goed bezochte bijeenkomst op 21 september, bieden wij u op 12 oktober en 9 november 2017 nóg een mogelijkheid een kennismiddag te bezoeken.

Stand van zaken Omgevingswet
De behandeling van de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de AMvB’s. Aanbieding van de AMvB’s aan de Raad van State gebeurt gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet, zodat deze in samenhang kunnen worden beoordeeld.

Diepgang
Nu de inhoud van de ontwerp Invoeringswet en de onderliggende ontwerp AMvB’s bekend zijn kunnen we meer de diepte in duiken op verschillende onderdelen van de wet. De drie onderwerpen die wij voor u hebben geselecteerd, hebben betrekking op de belangrijkste ruimtelijke instrumenten, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Ook de financiële kant van de nieuwe wetgeving is natuurlijk van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk.

Op 12 oktober 2017 organiseren Dirkzwager en SAB de tweede Kennismiddag uit deze reeks met als onderwerp “Het omgevingsplan en de omgevingsvergunning in de praktijk”. Tijdens deze middag wordt uitgebreid stil gestaan bij de inhoud van het omgevingsplan, met bijzondere aandacht voor omgevingswaarden, alsmede bij de verwachte veranderingen in de praktijk van vergunningverlening. Hiervoor nodigen wij u graag uit. Na deze Kennismiddag heeft u een meer concreet beeld van de inhoud van de Omgevingswet en de gevolgen voor de ruimtelijke ordeningspraktijk van de toekomst.

Datum
Donderdag 12 oktober 2017

Locatie
Het Posttheater, Rosendaalsestraat 27 te 6824 CA Arnhem

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, aannemersbedrijven, woningcorporaties etc.

Programma
13.30 – 14.00 uur             Ontvangst met koffie en thee
14.00 – 14.45 uur             Jasper Molenaar (Dirkzwager) en Mariël Gerritsen (SAB): De Omgevingswet op hoofdlijnen met aandacht voor de Invoeringswet en de opzet van de AMvB’s.
14.45 – 15.30 uur             Edwin Harleman (SAB): Het Omgevingsplan
15.30 – 15.45 uur             Pauze
15.45 – 16.30 uur             Maarten Baneke en Bart de Haan (Dirkzwager): De Omgevingsvergunning
16.30 uur                            Borrel

Sprekers

Maarten Baneke is sinds 1982 advocaat en sinds 1987 werkzaam bij Dirkzwager. Maarten heeft ruime ervaring als advocaat voor overheden en bedrijven op het gebied van privaatrecht (gebiedsontwikkeling met alle bijkomende contractuele relaties, grondexploitatie, WVG, onrechtmatige overheidsdaad) en publiekrecht (ruimtelijke ordening, natuurbeschermingsrecht, energie, vergunningverlening, handhaving), zowel in advisering als in gerechtelijke procedures. Hij heeft ruime ervaring met projecten in delfstoffenwinning. Zijn opdrachtgevers zijn (nuts-)bedrijven, overheden (gemeenten, waterschappen), ontgronders en projectontwikkelaars.

Bart de Haan is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Bart is sinds 2005 advocaat. Hij heeft gewerkt bij kantoren in Nijmegen en Den Bosch en werkt sinds 1 oktober 2017 op de sectie overheid en vastgoed van Dirkzwager. Bart heeft ruime ervaring in het omgevingsrecht. Hij verzorgt regelmatig lezingen op het gebied van ruimtelijke ordening, waaronder ook de Omgevingswet.

Edwin Harleman is senior jurist bij SAB en sinds 1996 werkzaam in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij adviseert overheden en private partijen over ruimtelijke plannen en -procedures. Edwin heeft ruime ervaring met het maken van bestemmingsplannen. En met name het ontwerpen van de juridische systematiek en het opstellen van de regels. Vanuit die ervaring heeft hij veel interesse in de Omgevingswet en vooral het omgevingsplan.

Mariël Gerritsen is als senior-planoloog en –projectleider bij SAB betrokken bij diverse grote en complexe gebiedsontwikkelingen. Als adviseur van met name overheden en grote private partijen is ze betrokken bij onder meer bestemmingsplannen en exploitatieplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied. In lopende projecten adviseert ze over en anticipeert ze met enige regelmaat op de komst van de Omgevingswet.

Jasper Molenaar is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Jasper is sinds 2005 advocaat, hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager. Hij geeft regelmatig lezingen op het gebied van ruimtelijke ordening en volgt de ontwikkeling van de Omgevingswet vanaf de eerste consultatie op de voet. Hij heeft de afgelopen jaren dan ook al meerdere lezingen verzorgd over dit onderwerp.

Aanmelden
Aanmelden voor deze kennismiddag kan tot uiterlijk 10 oktober a.s. via info@sab.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie over de middag. Bij deelname ontvangt u desgewenst een certificaat dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Graag tot ziens op 12 oktober a.s.!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen