Home > Mededingingsrecht > 26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht
26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht

26 september 2017 ~ Seminar Actualiteiten Mededingingsrecht

Een goed gebruik lijkt geboren: ieder najaar een seminar actualiteiten mededingingsrecht bij Dirkzwager. In ongeveer anderhalf uur zullen de mededingingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar met u doornemen. Rechtspraak, wetgeving en handhaving van toezichthouders komen aan bod. Als u vragen uit uw praktijk vooraf aan ons zendt, dan zullen wij er (geanonimiseerd uiteraard) aandacht aan besteden tijdens het seminar of de afsluitende borrel.

Het mededingingsrecht gaat met zijn tijd mee. Zowel de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als de Europese Commissie hebben in hun beleid prioriteit gegeven aan e-commerce. Dat blijkt onder meer uit de afronding van het sectoronderzoek e-commerce en het besluit van de ACM over thuisbezorgd.nl. Op het gebied van handhaving heeft de ACM na een periode van stilte haar tanden weer laten zien: onder meer de NS, importeurs van vorkheftruckaccus en (in bezwaar) koelhuisondernemingen zijn geconfronteerd met forse boetes vanwege overtreding van de mededingingsregels.

Ook de wetgever past zich aan het veranderende landschap aan. Het laatste jaar heeft Nederland (als enige lidstaat op tijd) de richtlijn private handhaving geïmplementeerd. Daarnaast heeft de Minister van Economische Zaken bijzondere regels aangekondigd om (private) duurzaamheidsinitiatieven te faciliteren: een stap terug voor het mededingingsrecht?

Op het gebied van nationale en Europese rechtspraak was het jaar zo mogelijk nog interessanter. Over private handhaving verschenen maar liefst twee belangwekkende arresten van de Hoge Raad, over het doorberekeningsverweer en het merkbaarheidsvereiste. De Nederlandse bestuursrechters zijn op hun beurt opnieuw streng geweest voor de ACM. Bij de rechtbank Rotterdam sneuvelde bijvoorbeeld een boete voor een aanbestedingskartel in de taxibranche en het CBb achtte een kartel bij executieveilingen onvoldoende bewezen. Beide uitspraken bevatten bruikbare praktijklessen voor zowel ondernemingen als de ACM.

Ervaren specialisten aan het woord
Het seminar wordt verzorgd door drie ervaren mededingingsadvocaten van Dirkzwager: Natascha Linssen, Sjaak van der Heul en Frank Cornelissen. Hun dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het adviseren over samenwerkingsovereenkomsten, (online) distributie, overnames en (voorkomen van) kartels. Daarnaast begeleiden zij regelmatig ondernemingen bij kartelonderzoeken en het melden van concentraties bij de ACM, en staan zij ondernemingen bij in mededingingsrechtelijke geschillen (zowel met ACM als met andere ondernemingen).

Dinsdag 26 september 2017
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1 6824 BZ Arnhem

Programma
15.00 uur Ontvangst
15.15 uur Deel 1: Rechtspraak
16.00 uur Pauze
16.15 uur Deel 2: Toezichthouders & wetgeving
17.00 uur Afsluiting & borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Sjaak van der Heul (024 381 31 59; vanderheul@dirkzwager.nl. Inhoudelijke vragen die u graag vóór of tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u graag de aandacht vestigt, kunt u nu al sturen naar vanderheul@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Mededinging. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen