Home > Staatssteun > Staatssteun in bestemmingsplanprocedures: goed nieuws voor gemeenten
Staatssteun in bestemmingsplanprocedures: goed nieuws voor gemeenten

Staatssteun in bestemmingsplanprocedures: goed nieuws voor gemeenten

Als omwonenden een beroep doen op de staatssteunregels om de financiële uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan ter discussie te stellen, zullen zij in principe van een koude kermis thuiskomen. In een uitspraak van 2 november 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat een dergelijk beroep afstuit op het relativiteitsvereiste omdat de staatssteunregels niet zijn bedoeld om omwonenden te beschermen. Voor de Gemeentestem van juni heb ik een uitgebreid naschrift geschreven waarin ik de uitspraak van de Afdeling van commentaar en context voorzie.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen