Home > Mededingingsrecht > Dirkzwager Academy Cursus Mededingingsrecht voor ziekenhuizen 20 april a.s.
Dirkzwager Academy Cursus Mededingingsrecht voor ziekenhuizen 20 april a.s.

Dirkzwager Academy Cursus Mededingingsrecht voor ziekenhuizen 20 april a.s.

Het mededingingsrecht speelt in toenemende mate een rol bij het al dan niet doorgaan van samenwerkingsverbanden van ziekenhuizen. De Dirkzwager Academy organiseert daarom op 20 april 2017 de cursus Mededingingsrecht voor ziekenhuizen, waarvoor wij u graag uitnodigen. Deze cursus biedt ziekenhuizen gedurende een dagdeel (op de sector toegespitste) gereedschappen waarmee voorgenomen samenwerkingsverbanden mededingingsproof gemaakt kunnen worden.

De mededingingsregels in de zorg in 2017
Ziekenhuizen worden door zowel zorgverzekeraars als overheden gestimuleerd om samenwerking met elkaar en ketenpartners aan te gaan, bijvoorbeeld ter specialisatie en/of verlaging van de kosten. Tegelijkertijd zijn op hen van toepassing de mededingingsregels die de mogelijkheden tot samenwerking tot op zekere hoogte begrenzen.

De drie pijlers van het mededingingsrecht zijn het kartelverbod, het verbod om zonder voorafgaande toestemming van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een fusie of overname tot stand te brengen, en het verbod om misbruik te maken van een economische machtspositie. Ziekenhuizen staan in de bijzondere belangstelling van de ACM die toezicht houdt op naleving van de drie verboden en boetes kan opleggen voor overtreding ervan.  De besluiten van de ACM om (al dan niet voorlopig) goedkeuring te weigeren voor de voorgenomen fusies van het VUmc en het AMC enerzijds en Albert Schweitzer en Rivas anderzijds hebben leverden veel publiciteit op. Bovendien heeft de ACM zich recentelijk gemengd in de publieke discussies rond specialisatieafspraken en de (mededingingsrechtelijke) verhouding tussen MSB en ziekenhuizen.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
* Inleiding: de pijlers van het mededingingsrecht
* Ziekenhuisactiviteiten waarop het mededingingsrecht (al dan niet) van toepassing is
* De mededingingsrechtelijke verhouding tussen MSB en het ziekenhuis
* Afbakening van de relevante markt:
Productmarkt
Geografische markt
* Concentratietoezicht:
Zorgspecifieke fusietoets Nederlandse Zorgautoriteit
Concurrentiebeoordeling ACM
* Samenwerkings- en specialisatieovereenkomsten
* Informatie-uitwisseling (waaronder het publiceren van tariefafspraken met verzekeraars)

Voor wie?
Deze verdiepingscursus richt zich op alle medewerkers en bestuurders van ziekenhuizen die betrokken zijn bij de voorbereiding op samenwerkingsverbanden.

Waar en wanneer?
De cursus vindt plaats op 20 april 2017 bij Dirkzwager advocaten & notarissen te Arnhem aan de Velperweg 1 (6824 BZ). Vanaf 13.00 uur ontvangen we u met koffie of thee en een broodje; de cursus start om 13.30 uur. Tussendoor is er een pauze met koffie en thee. Rond 17.00 uur is de cursus afgelopen en volgt aansluitend een borrel.

PO-punten
Dirkzwager is door de NOvA erkend als opleidingsinstituut. Indien u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u voor deelname aan deze cursus 3 PO-punten. U ontvangt hiertoe van ons een certificaat.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 295,- (excl. BTW). Wie zich inschrijft voor 1 april a.s., betaalt slechts € 250,- (excl. BTW). U ontvangt na inschrijving een factuur. Uw aanmelding is pas definitief na betaling van die factuur.

Voor dit bedrag ontvangt u, naast de drie uur durende cursus, het volgende:
•             het cursusmateriaal als e-book;
•             een certificaat voor 3 PO-punten;
•             de kans uw vragen één-op-één voor te leggen op de borrel na afloop;
•             consumpties bij ontvangst, in de pauze en na afloop bij de borrel.

Ervaren specialisten aan het woord
De cursus wordt verzorgd door Sjaak van der Heul en Frank Cornelissen. Zij zijn advocaat bij Dirkzwager en gespecialiseerd in het mededingingsrecht met bijzondere aandacht voor de zorgsector. Zij adviseren diverse zorginstellingen over samenwerkingsovereenkomsten en voorgenomen concentraties. Voor zover een voorgenomen concentratie meldingsplichtig is, hebben Sjaak en Frank ruime ervaring met de melding ervan bij zowel de NZa als de ACM.

Programma
13.00 uur Ontvangst met koffie/thee en een broodje
13.30 uur Aanvang cursus
15.00 uur Koffie/theepauze
17.00 uur Afsluiting cursus en aansluitende borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de verdiepingscursus, of wilt u bepaalde kwesties aan ons voorleggen zodat die tijdens de verdiepingscursus kunnen worden besproken, neem dan contact met ons op via marketing@dirkzwager.nl.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven door een e-mail te zenden naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Mededingingsrecht voor ziekenhuizen. U ontvangt na inschrijving een factuur; na betaling daarvan is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een bevestiging.

Kosten en annulering
Deelname aan deze cursus kost € 295,- (excl. BTW). Indien u zich inschrijft voor zaterdag 1 april, betaalt u slechts € 250,- (excl. BTW). Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Kosteloze annulering is mogelijk tot en met woensdag 12 april. Bij annulering na deze datum zijn wij genoodzaakt €100,- (excl. BTW) in rekening te brengen voor door ons gemaakte kosten.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen