Home > Staatssteun > Actualiteitenlunch Staatssteun 7 maart 2017
Actualiteitenlunch Staatssteun 7 maart 2017

Actualiteitenlunch Staatssteun 7 maart 2017

Gratis actualiteitenlunch voor alle medewerkers van (decentrale) overheden en ondernemingen die (als verstrekker of verkrijger) betrokken zijn bij maatregelen van overheden die tot staatssteun kunnen leiden. Op 7 maart 2017 wordt u in ongeveer anderhalf bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen op staatssteungebied.

Staatssteunregels in 2016
Op 19 mei 2016 publiceerde de Europese Commissie de definitieve versie van de Mededeling Staatssteun. Deze mededeling vervangt  de in de Nederlandse (vastgoed)praktijk veelgebruikte Mededeling Grondtransacties van de Europese Commissie. In de Mededeling Staatssteun maakt de Europese Commissie duidelijk hoe de diverse elementen van het begrip ‘staatssteun’ volgens haar worden uitgelegd door Unierechters. De Mededeling zal daardoor onmisbaar zijn voor overheden en potentiële steunontvangers. Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State liet zich op het gebied van staatssteun niet onbetuigd. De afdeling heeft zich onder meer uitgelaten over de mogelijkheden van (niet-)belanghebbenden om in het kader van ruimtelijke ordeningsprocedures een beroep te doen op de staatssteunregels.

Deze en andere veelbesproken staatssteunonderwerpen – waaronder ervaringen van Nederlandse overheden met de transparantie- en monitoringsverplichtingen op grond van de Algemene Groepsvrijstelling – komen tijdens de bijeenkomst ter sprake. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om op 7 maart a.s. uw praktijkvragen voor te leggen. Als u op voorhand al casus in gedachten hebt, kunt u ze naar ons opsturen zodat er tijdens de lunch (uitgebreider) bij kan worden stilgestaan.

Voor wie?
Deze gratis actualiteitenlunch richt zich in eerste instantie op alle medewerkers van (decentrale) overheden en ondernemingen die (als verstrekker of verkrijger) betrokken zijn bij maatregelen van overheden die tot staatssteun kunnen leiden.

Door wie? Ervaren specialist aan het woord
Sjaak van der Heul is als advocaat gespecialiseerd in het staatssteunrecht. Hij adviseert diverse overheden en ondernemingen over uiteenlopende staatssteunkwesties. Verder begeleidt hij overheden bij de melding van steunmaatregelen bij de Europese Commissie en staatssteunprocedures bij de Europese Commissie en (Europese) rechters.

Dinsdag 7 maart 2017
LET OP: GEWIJZIGDE LOCATIE
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2-d
6511 NC Nijmegen

Programma
12.00 uur Ontvangst met lunch
12.15 uur Deel 1: de “Mededeling betreffende het begrip staatssteun”
12.45 uur Deel 2: actualiteiten jurisprudentie en groepsvrijstelling
13.15 uur Deel 3: vragenkwartiertje
13.30 – 14.00 uur Uitloop en afronding

Inschrijven en informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de actualiteitenlunch, of wilt u bepaalde kwesties aan ons voorleggen zodat die tijdens de actualiteitenlunch plenair worden besproken, neem dan contact met ons op via marketing@dirkzwager.nl.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Actualiteitenlunch Staatssteun. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Voor deze bijeenkomst geldt vol = vol, dus meld u snel aan om teleurstelling te voorkomen.

Kosten
Deelname aan deze actualiteitenlunch is kosteloos. De lunch wordt uiteraard verzorgd.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen