Home > Aanbestedingsrecht > Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 16 februari 2017
Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 16 februari 2017

Seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht 16 februari 2017

Naar goed gebruik vindt aan het begin van het jaar het seminar Actualiteiten Aanbestedingsrecht plaats. In ongeveer anderhalf uur zullen de aanbestedingsexperts van Dirkzwager de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke actualiteiten voor en met u behandelen. Heeft u op voorhand al vragen of casus uit de eigen praktijk? Als u ze naar ons stuurt, zullen wij er aandacht aan besteden tijdens het seminar.

2016 was een bewogen jaar. Even zag het er naar uit dat de nieuwe Aanbestedingswet 2012 nog op zich liet wachten. Maar belofte maakt schuld, dus op 1 juli werd de nieuwe regelgeving van kracht. Ondertussen had Nederland overigens al een brief van de Europese Commissie ontvangen waarin tekst en uitleg werd gevraagd over de achterstand bij de implementatie van de richtlijnen. Nu de gewijzigde wet daadwerkelijk in werking is getreden, zullen wij nog eenmaal de voor de praktijk belangrijkste onderdelen bespreken.

Voor de rechtspraak was 2016 belangrijk. Er verschenen maar liefst twee arresten van de Hoge Raad. Allebei met een onderwerp dat voor de praktijk van belang is: de uitnodiging van ondernemers voor een meervoudig onderhandse aanbesteding en de mogelijkheid om in hoger beroep in te grijpen in een gesloten overeenkomst. Uiteraard zullen deze beide arresten worden besproken. Gelukkig zaten ook de lagere rechters en de Commissie van Aanbestedingsexperts niet stil, zodat er nog veel meer te bespreken valt. Het seminar heeft een informeel en praktisch karakter, zodat de kennis die u bij ons opdoet direct toepasbaar is in uw praktijk.

Ervaren specialisten aan het woord
Het seminar wordt verzorgd door drie ervaren aanbestedingsadvocaten van Dirkzwager: Tony van Wijk, Joris Bax en Frank Cornelissen. Hun dagelijkse praktijk bestaat uit het adviseren van aanbestedende diensten en inschrijvers over aanbestedingsprocedures. Daarnaast procederen zij regelmatig bij de civiele overheidsrechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Wanneer & waar
Donderdag 16 februari 2017
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Programma
14.15 uur Ontvangst
14.45 uur Opening en eerste presentatie
15.15 uur Tweede presentatie
15.45 uur Koffiepauze
16.00 uur Afsluitende presentatie
16.30 uur Borrel

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Joris Bax (024 381 31 87; bax@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het seminar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar bax@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl. Ongeveer twee weken voorafgaand aan het seminar ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

Tot aan het seminar blijft u op de hoogte van alle belangwekkende zaken via onze kennispagina.

Wij hopen u op 16 februari te begroeten!

 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen