Home > Huurrecht > Organisatie festival aansprakelijk voor schade gehuurde apparatuur
Organisatie festival aansprakelijk voor schade gehuurde apparatuur

Organisatie festival aansprakelijk voor schade gehuurde apparatuur

Veel organisatoren van festivals zullen de benodigde licht- en geluidsapparatuur huren van derden. Wanneer schade aan deze apparatuur optreedt als gevolg van noodweer, wie draagt dan de schade?

In een recente uitspraak van de rechtbank Overijssel (link) oordeelde de rechter dat de organisatie van het festival Dicky Woodstock aansprakelijk is voor de schade die is opgetreden aan de door hen gehuurde licht- en geluidsapparatuur.

Op 4 augustus 2012 is een van de festivaltenten als gevolg van hevige valwinden ingestort met als gevolg dat ernstige schade is opgetreden aan de gehuurde licht- en geluidsapparatuur. De rechter overweegt dat de organisatie van het festival meer maatregelen had moeten nemen om de kans op schade te verkleinen. Zo stonden de zijflappen van de tent in kwestie open waardoor de constructie van de tent werd verzwakt. Ook had de organisatie zich volgens de rechter beter moeten laten voorlichten over de te verwachten weersomstandigheden. Zo waren eerder op de dag delen van de provincie Noord-Holland al getroffen door extreme buien en was de voorspelling dat ook Friesland en Overijssel te maken zouden krijgen met fikse onweersbuien. De organisatie had zich dan ook ‘steeds en tijdig daarover moeten laten adviseren, zowel omtrent de actuele specifieke weersomstandigheden, als daaraan voorafgaand over de te nemen (veiligheids)maatregelen’. De rechter oordeelt dat het een vaststaand feit is dat de organisatie dergelijke adviezen niet heeft ingewonnen.

Voor organisatoren van festivals is aan te raden om bij het huren van o.a. licht- en geluidsapparatuur afspraken te maken over de aansprakelijkheid in geval van schade door noodweer. Daarnaast zal de organisatie van een festival zich goed moeten laten voorlichten over de te verwachten weersomstandigheden en deze voorlichting ook actueel moeten houden.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen