Home > Aanbestedingsrecht > Duidelijk grensoverschrijdend belang niet snel aangenomen
Duidelijk grensoverschrijdend belang niet snel aangenomen

Duidelijk grensoverschrijdend belang niet snel aangenomen

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs overwogen dat de aanwezigheid van een duidelijk grensoverschrijdend belang, en dus een aanbestedingsplicht van een onderdrempelige opdracht, niet snel moet worden aangenomen. Er moeten positieve/ concrete aanwijzingen zijn. De enkele omstandigheid dat het werk moet worden uitgevoerd 200 km nabij de grens en er nationale inschrijvers zijn die verder dan 200 km (in hetzelfde land) zijn gevestigd, is onvoldoende.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen