Home > Bouwrecht > 22 november a.s.: Seminar Actualiteiten Bouwrecht 2016
22 november a.s.: Seminar Actualiteiten Bouwrecht 2016

22 november a.s.: Seminar Actualiteiten Bouwrecht 2016

Het einde van het jaar is een goed moment om terug te kijken. Bijvoorbeeld op belangrijke ontwikkelingen in de rechtspraak over het bouwrecht. Op 22 november 2016 praten bouwrechtspecialisten van Dirkzwager u bij over de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor uw vragen over en casus uit uw eigen praktijk.

Onderwerpen die deze keer onder andere aan bod komen zijn:

 • waarschuwingsplichten (zowel ingeval van meerwerk en bijbetaling, als in andere gevallen);
 • tussentijdse beëindiging van de aannemingsovereenkomst;
 • oplevering(sgebreken).

Uit de jurisprudentie zijn interessante tips en tricks voor uw eigen bouwpraktijk af te leiden. Bijvoorbeeld dat een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst niet onmogelijk is, maar dat daaraan wel strikte voorwaarden zijn verbonden. Of dat een opdrachtnemer in veel gevallen zal moeten waarschuwen als hij voorziet dat er extra kosten moeten worden gemaakt om een project te realiseren.

Wij bieden u ook de gelegenheid om uw eigen vraagstukken te bespreken. Als u vragen heeft of een interessante casus die u tijdens het seminar wil bespreken, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken u die, waar mogelijk, al vooraf aan ons te sturen via bax@dirkzwager.nl.

Ervaren specialisten aan het woord
Het seminar wordt verzorgd door twee ervaren bouwrechtadvocaten van Dirkzwager: Robert Rijpstra en Joris Bax. Hun dagelijkse praktijk bestaat uit het adviseren van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers over aannemingsovereenkomsten. Daarnaast procederen zij regelmatig bij zowel de civiele overheidsrechter als de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Het seminar vindt plaats op dinsdag 22 november 2016 op het kantoor van Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem.

Programma
14.15 uur Ontvangst
14.45 uur Opening en presentatie Robert Rijpstra
15.30 uur Pauze
15.45 uur Presentatie Joris Bax
16.30 uur Afsluiting en borrel

Inschrijven en meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Joris Bax (024 381 31 87; bax@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen en casus uit uw eigen praktijk die u tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u sturen naar bax@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het bijwonen van het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons uiterlijk twee weken voor het seminar een bevestiging en routebeschrijving.

Wij hopen u op 22 november te begroeten in ons kantoor Velperpoort.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen