Home > Bestuursrecht > Dirkzwager lanceert kennisportal Omgevingswet
Dirkzwager lanceert kennisportal Omgevingswet

Dirkzwager lanceert kennisportal Omgevingswet

Op 16 juni 2014 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wetsvoorstel ‘Omgevingswet’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels heeft zowel de Tweede als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. De definitieve wettekst is op 26 april 2016 gepubliceerd in het Staatsblad. De verwachting is dat de Omgevingswet in 2019 in werking zal treden.

Het is echter van belang om tijdig van de Omgevingswet op de hoogte te zijn, aangezien deze wet ook vóór zijn inwerkingtreding al invloed kan hebben op de (juridische) praktijk. Zo zijn enkele gemeenten, vooruitlopend op de inwerkingtreding, al bezig om een omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan) te maken. Gezien de impact van de Omgevingswet is het niet alleen voor de overheid, maar ook voor bedrijven van belang om te anticiperen op wat komen gaat, bijvoorbeeld door tijdig werkprocessen aan te passen en de organisatie af te stemmen op de Omgevingswet.

De advocaten van Dirkzwager advocaten & notarissen delen hun kennis over de Omgevingswet graag met u. Om die reden lanceren wij vandaag de kennisportal Omgevingswet. Hier vindt u de wettekst met daarbij relevante passages uit de memorie van toelichting, belangrijke Kamerstukken en kennisartikelen van de advocaten van Dirkzwager waarin een toelichting wordt gegeven op diverse onderdelen van de Omgevingswet.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen