Home > Onteigeningsprojecten > Actualiteiten onteigening Seminar 30 juni 2016, Nijmegen of 29 september 2016, Roermond
Actualiteiten onteigening Seminar 30 juni 2016, Nijmegen of 29 september 2016, Roermond

Actualiteiten onteigening Seminar 30 juni 2016, Nijmegen of 29 september 2016, Roermond

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Spraakmakend zijn in ieder geval de arresten van 15 januari 2016 over het eliminatiebeginsel. Ook komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk zeer ingrijpende wijzigingen van het onteigeningsrecht.

Het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager ook dit jaar weer dé actualiteitencursus die u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen biedt.

De administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. De laatste jaren heeft vooral het minnelijk overleg in de belangstelling gestaan.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2015 en 2016 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Actuele thema’s zijn o.a. de eliminatieregel, de BTW, bijzondere geschiktheid en staatsteun. Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Voor wie

Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is. Bij deelname ontvangt u desgewenst een certificaat van onze Dirkzwager Academy dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Door ervaren specialisten

De cursus wordt verzorgd door gespecialiseerde advocaten op het gebied van grondverwerving en onteigening.

Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars

Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars zijn advocaten van de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager, en gespecialiseerd in het onteigeningsrecht. Hun praktijk bestaat uit het adviseren van overheden op het gebied van onteigening, het begeleiden van administratieve onteigeningsprocedures en het voeren van gerechtelijke onteigeningsprocedures.

Hanna Zeilmaker is jarenlang voorzitter geweest van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten en is bestuurslid van de Stichting DOBS. Naast de onteigeningspraktijk bestaan de werkzaamheden van Hanna en Joske uit de ‘algemene overheidspraktijk’, variërend van overheidsaansprakelijkheid (o.a. planschade en nadeelcompensatie) tot gebiedsontwikkeling en grondexploitatie.

30 juni 2016

Concertgebouw De Vereeniging

Keizer Karelplein 2d

6511 NC Nijmegen

of

29 september 2016

TheaterHotel De Oranjerie

Kloosterwandplein 12-16

6041 JA Roermond

Programma

13.30 uur Ontvangst

14.00 uur Presentatie relevante Koninklijke Besluiten

15.00 uur Pauze

15.30 uur Presentatie relevante onteigeningsarresten

16.30 uur Borrel

Inschrijven en informatie

Meer informatie

Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Hanna Zeilmaker, e-mail zeilmaker@dirkzwager.nl of telefoon 024 381 31 86.

Kosten

Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl. Graag daarbij vermelden of u zich inschrijft voor 30 juni (Nijmegen) of 29 september (Roermond).

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen