Home > Aanbestedingsrecht > Verliezer geen belang bij heraanbesteding
Verliezer geen belang bij heraanbesteding

Verliezer geen belang bij heraanbesteding

Compass is als vijfde geëindigd bij een Europese aanbestedingsprocedure van de Staat voor cateringdiensten. Compass start vervolgens een kort geding. De Staat had tijdens de aanbestedingsprocedure een geschiktheidseis gewijzigd en daarvoor een rectificatie van de aankondiging gepubliceerd. Compass stelt in kort geding dat een rectificatie niet afdoende was en vordert (alsnog) heraanbesteding. De Haagse rechter doet het af met een summier vonnis: gelet op de positie van Compass (nummer vijf) is niet aannemelijk dat een heraanbesteding zou leiden tot een gunstigere positie. Bij gebreke aan belang (artikel 3.303 BW) wordt de vordering tot heraanbesteding afgewezen.

 T. van Wijk

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen