Home > Aanbestedingsrecht > Gebiedsontwikkeling anno 2016, seminar 7 juni 2016
Gebiedsontwikkeling anno 2016, seminar 7 juni  2016

Gebiedsontwikkeling anno 2016, seminar 7 juni 2016

Gebiedsontwikkeling is veranderd. De economische ontwikkelingen leidden aan de ene kant tot een rem op grootschalige projecten maar aan de andere kant tot innovatieve ideeën zoals de herbestemming van bestaand vastgoed. Het aanbestedings- en staatssteunrecht noopten bovendien tot aanpassing van gebruikelijke samenwerkingsvormen. Op 7 juni 2016 praten de specialisten van Dirkzwager u in één middag bij over de mogelijkheden om tot succesvolle gebiedsontwikkeling te komen.

De wereld van gebiedsontwikkeling is anders dan jaren geleden. De economie en daarmee gebiedsontwikkelingsprojecten lijken echter weer aan te trekken. Wat zijn anno 2016 de kaders om tot succesvolle gebiedsontwikkeling te komen?

Allereerst is de realiteit geworden dat het aanbestedingsrecht en staatssteunrecht nadrukkelijk aandacht verdienen; niet alleen bij het opzetten van een samenwerkingsvorm maar ook bij het aanpassen van een in het verleden gesloten samenwerkingsovereenkomst. Vanzelfsprekend moet maatwerk worden geleverd om een samenwerkingswerkingsovereenkomst ook publiekrechtelijk in te kaderen. Daarvoor zijn met name de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet van belang. En wat zijn de risico’s van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’? Vaak moeten ook gronden worden verworven. Wat is de beste grondverwervingsstrategie (mogelijk uitlopend tot een onteigening) en hoe om te gaan met planschade? Tot slot zijn er innovatieve oplossingen om binnenstedelijke gebieden en leegstaand vastgoed te (her)ontwikkelen.

Al deze onderwerpen worden in een dagdeel behandeld door vier ervaren specialisten van Dirkzwager advocaten en notarissen. Het wordt een interactieve en informele bijeenkomst met volop ruimte om vragen te stellen.

Voor wie?
Het gebiedsontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door deelname van een grote hoeveelheid stakeholders. Dit komt door de omvang en complexiteit van de opgaven, de gewenste initiatieven en de ontwikkelingsrichtingen. Partijen hebben ieder een eigen belang bij een bepaald gebied en zullen om die reden elk vanuit deze specifieke achtergrond betrokken (kunnen) worden bij het ontwikkelingsproces.
Dit seminar is dan ook uitermate interessant voor gemeenten (medewerkers RO en grondverwervers), ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten, stedenbouwers en civieltechnische adviseurs.

Datum, locatie en programma
Het seminar vindt plaats op 7 juni 2016 bij de Arnhemse vestiging van Dirkzwager advocaten & notarissen, Velperweg 1 te (6824 BZ) Arnhem.

Programma

14.15 uur
Ontvangst

14.45 – 16.30 uur
Inhoudelijk deel met tussendoor pauze:            

16.30 uur
Afsluiting en borrel

Inschrijven en meer informatie

Meer informatie
Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Tony van Wijk (024 381 31 87; vanwijk@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen of casussen die u graag vóór of tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u graag de aandacht vestigt, kunt u ook sturen naar vanwijk@dirkzwager.nl.

Kosten
Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl o.v.v. Gebiedsontwikkeling. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

Wij hopen u 7 juni 2016 te begroeten bij Dirkzwager in Arnhem.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen