Home > Vastgoed > Actualiteitenlezing Woningcorporaties d.d. 12 april a.s.
Actualiteitenlezing Woningcorporaties d.d. 12 april a.s.

Actualiteitenlezing Woningcorporaties d.d. 12 april a.s.

Op dinsdagmiddag 12 april 2016 organiseert de praktijkgroep Woningcorporaties van Dirkzwager advocaten & notarissen haar eerste halfjaarlijkse actualiteitenlezing. De bijeenkomst vindt plaats op het kantoor van Dirkzwager, Velperweg 1 te Arnhem.

De lezing richt zich specifiek op woningcorporaties. Elke keer praten twee juristen van ons kantoor u bij over een voor u actueel juridisch onderwerp. Dit keer zal Mark Jansen, advocaat intellectueel eigendom en privacyrecht, ingaan op de Wet meldplicht datalekken. Vervolgens licht Jokelien Brouwer-Harbach, advocaat arbeidsrecht, de Wet Normering Topinkomens voor u toe.

Daarnaast nodigen wij bij elke bijeenkomst een gastspreker uit, die een niet-juridisch onderwerp behandelt dat actueel is voor woningcorporaties. Als gastspreker voor de bijeenkomst van 12 april a.s. hebben wij Barbette de Graaf (Nieuwstad advies) bereid gevonden om u bij te praten over gestructureerde verkoopprocessen en nieuwe fondsen.

We sluiten de middag af met een netwerkborrel.

Het complete programma:

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur mr. Mark Jansen
De wijzigingen in de Wet bescherming persoonsgegevens per 1 januari 2016: de Wet meldplicht datalekken en de introductie van boetebevoegdheid

16.00 uur mr. Jokelien Brouwer-Harbach
De Wet Normering Topinkomens, waar staan we nu?

16.30 uur Pauze

16.45 uur Barbette de Graaf
Gestructureerde verkoopprocessen en nieuwe fondsen

17.15 uur Borrel

De sprekers:
De heer mr. drs. M. (Mark) Jansen
Mark Jansen is sinds 2007 advocaat op de sectie intellectuele eigendom en IT-recht van Dirkzwager. Mark houdt zich voornamelijk bezig met het IT-recht en het privacyrecht. Hij heeft o.m. veel cliënten geadviseerd over het voldoen aan de nieuwe Wet meldplicht datalekken en hoe (hoge) privacyboetes zoveel mogelijk te voorkomen.

Mevrouw mr. J.E. (Jokelien) Brouwer-Harbach
Jokelien Brouwer is sinds 2001 advocaat en verbonden aan Dirkzwager. Zij legt zich sinds die tijd volledig toe op het arbeidsrecht, onder andere in de non-profit sector. Vanuit die praktijk heeft Jokelien veel ervaring opgedaan in de corporatiesector, uiteenlopend van individuele ontslagzaken, grote reorganisaties tot beloningsvraagstukken zoals de WNT.

Mevrouw B.J. (Barbette) de Graaf
Barbette de Graaf van Nieuwstad Advies is organisatieadviseur voor partijen met vastgoedbelangen en succesvol in transactiemanagement bij aan- en verkoop van verhuurde en/of nieuwbouw woningcomplexen waarbij woningcorporaties en beleggers betrokken zijn. Zij is mede initiatiefnemer van het Corporatiefonds BV en ook van het zorgvastgoedfonds Community Care Invest BV.

Wij stellen het bijzonder op prijs u als onze gast te mogen ontvangen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Brigitte van Sierenberg de Boer, marketing@dirkzwager.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden en wij hanteren een maximum van twee deelnemers per organisatie.

Graag tot ziens op dinsdag 12 april a.s.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen