Home > Aanbestedingsrecht > Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016
Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2016

Voor het aanbestedingsrecht wordt 2016 een spannend jaar. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet ligt inmiddels bij de Tweede Kamer. Hoewel de wetswijziging pas 18 april 2016 moet zijn doorgevoerd, ziet het er (helaas) nog niet naar uit dat die datum wordt gehaald.

Naast deze wetswijziging is het ook goed om terug te kijken naar hoe het aanbestedingsrecht zich in 2015 heeft ontwikkeld. Er is veel interessante jurisprudentie verschenen over bijvoorbeeld (on)geldige inschrijvingen, mogelijkheden tot samenwerking, hoe te beoordelen en motiveren, past performance en best value. Daarnaast is de Commissie van Aanbestedingsexperts in 2015 erg druk geweest.  Haar adviezen waren ook relevant voor de aanbestedingspraktijk.

Inhoud van het seminar

In dit jaarlijks terugkerende seminar bespreken de aanbestedingsadvocaten van Dirkzwager de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke onderwerpen van 2015 en kijken zij met u vooruit naar wat 2016 gaat brengen.

Uiteraard heeft u, zoals u van ons gewend bent, de mogelijkheid om voorafgaand aan het seminar al uw vragen aan ons te sturen. Als u al onderwerpen heeft waarop u graag tijdens of vóór het seminar de aandacht wenst te vestigen, dan kunt u die sturen aan bax@dirkzwager.nl.

Voor wie?

Medewerkers (met name inkopers en juristen) van aanbestedende diensten en inkopende partijen die betrokken zijn bij het voeren van aanbestedingsprocedures, alsook medewerkers (met name verkopers en juristen) van bedrijven die inschrijven op aanbestedingen.

Ervaren specialisten aan het woord

De lezing wordt verzorgd door advocaten die gespecialiseerd zijn op het gebied van aanbestedingsrecht en die aanbesteders en inschrijvers bijstaan bij en adviseren over aanbestedingsprocedures.

Tony van Wijk is in 2004 als advocaat bij Dirkzwager op de vestiging in Nijmegen in dienst getreden. Hij is begonnen op de sectie Ondernemingsrecht waar hij over uiteenlopende ondernemingsrechtelijke vraagstukken heeft geadviseerd en geprocedeerd. In 2007 heeft hij de overstap gemaakt naar de sectie Overheid & Vastgoed in Nijmegen om zich te specialiseren in het aanbestedingsrecht, bouwrecht en staatssteunrecht. Sinds 2013 is hij vennoot bij Dirkzwager.
Zijn cliënten zijn zowel (semi-)overheden (zoals gemeenten, waterschappen, SW-bedrijven, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen) als bedrijven (zoals aannemers, leveranciers en architecten).
Tony van Wijk publiceert regelmatig en is een veelgevraagd spreker. Hij is lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten. Ook is Tony als branche-expert aangesloten bij de landelijke Commissie van Aanbestedingsexperts.

Joris Bax is sinds 2010 advocaat bij Dirkzwager te Nijmegen. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Europese en Nederlandse aanbestedingsrecht en het civielrechtelijke bouwrecht. In zijn praktijk begeleidt en adviseert Joris aanbestedende diensten over de uitvoering van aanbestedingsprocedures voor allerhande opdrachten. Daarnaast begeleidt hij inschrijvers bij het opstellen van offertes voor aanbestedingsprocedures.
Joris heeft ruime ervaring met aanbestedings-kort gedingen en bouwgeschillen bij de civiele rechter en de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Zijn clientèle bestaat uit zowel (semi-)overheden (zoals gemeenten, waterschappen en SW-bedrijven, universiteiten, hogescholen en zorginstellingen) als bedrijven (zoals landschapsarchitecten, leveranciers en aannemers).
Naast de begeleiding van cliënten, publiceert Joris regelmatig in tijdschriften en op de website van Dirkzwager. Hij is lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht en de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten.

Frank Cornelissen is in 2014 afgestudeerd in de financiële economie en in de rechtsgeleerdheid (cum laude). Hij is vervolgens bij Dirkzwager in Nijmegen in dienst getreden, en houdt zich sindsdien voornamelijk bezig met het aanbestedingsrecht. Als advocaat adviseert hij aanbesteders en inschrijvers op aanbestedingsprocedures. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures. Verder publiceert Frank artikelen voor de kennispagina van Dirkzwager.

Datum, locatie en programma

Het seminar vindt plaats op dinsdag 8 maart 2016 in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen (Keizer Karelplein 2d, 6511 NC).

Programma

14:15 uur            ontvangst
14:45 uur            opening en eerste presentatie
15:15 uur            tweede presentatie
15:45 uur            pauze
16:15 uur            derde presentatie
16: 30 uur           afsluiting en borrel

Meer informatie

Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Joris Bax (024 381 31 87; bax@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen die u graag vóór of tijdens het seminar behandeld zou willen zien of waarop u graag de aandacht vestigt, kunt u nu al sturen naar bax@dirkzwager.nl.

Kosten

Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding en een routebeschrijving.

Wij hopen u 8 maart te begroeten in de Vereeniging.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen