Home > Workshop > 2 februari 2016: Actualiteitenlezing Nadeelcompensatie
2 februari 2016: Actualiteitenlezing Nadeelcompensatie

2 februari 2016: Actualiteitenlezing Nadeelcompensatie

Op 2 februari 2016 organiseren wij een actualiteitenlezing over Nadeelcompensatie, waarvoor wij u graag uitnodigen.

De bedrijfsvoering van veel ondernemers kan sterk worden beïnvloed door overheidsingrijpen. Een vergunning wordt ingetrokken, een weg wordt afgesloten of een gemeentelijk bouwproject loopt uit, met alle overlast van dien.

Onder omstandigheden hebben ondernemers in dit soort situaties recht op een vergoeding, nadeelcompensatie genaamd. Nadeelcompensatie is een tegemoetkoming in schade als gevolg van rechtmatig overheidsoptreden. Voorbeelden van dergelijk handelen zijn:
•het verlenen of intrekken van een vergunning;
•het (tijdelijk of definitief) afsluiten van een weg;
•het uitvoeren van een bouwproject;
•het veranderen van regels.

Accountants of adviseurs van ondernemingen hebben een belangrijke signaalfunctie. Ondernemers zijn vaak vooral bezig met ‘ondernemen’ en hebben soms geen weet van een mogelijk recht op vergoeding. De accountant of (financieel) adviseur van een ondernemer is bij uitstek aangewezen om een (mogelijke) aanspraak te kunnen signaleren en de eventuele (omzet)schade te berekenen.

Om deze signaalfunctie goed te kunnen uitoefenen is het van belang dat een gedegen achtergrondkennis bestaat. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met referentiejaren, voorzienbaarheid en kortingen wegens normaal maatschappelijk risico.

Tijdens een actualiteitenlezing bespreken advocaten Joske Hagelaars en Hanna Zeilmaker de vereisten om voor nadeelcompensatie in aanmerking te komen aan de hand van recente rechtspraak.

Datum
Dinsdag 2 februari 2016

Locatie
Dirkzwager advocaten & notarissen, Van Schaeck Mathonsingel te (6512 AN) Nijmegen

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich beroepshalve bezig houdt met de advisering van ondernemers, zoals accountants en taxateurs. Uiteraard staat het u vrij deze uitnodiging onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden in uw netwerk.

Programma
13.45 uur             Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur             Deel 1 lezing
15.00 uur             Gelegenheid tot het stellen van vragen en pauze
15.20 uur             Deel 2 lezing, incl. discussie en vragen
16.30 uur             Borrel
17.30 uur             Einde

De sprekers
Hanna Zeilmaker
en Joske Hagelaars zijn gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid en onteigening. Zij adviseren en procederen veel voor ondernemingen en overheden over mogelijke aansprakelijkheid van overheden, zowel voor onrechtmatige daad als wegens nadeelcompensatie.

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de bijeenkomst, of wilt u bepaalde kwesties aan ons voorleggen zodat die tijdens de bijeenkomst plenair worden besproken, neem dan contact met ons op via marketing@dirkzwager.nl.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.

Graag tot ziens op 2 februari a.s.!

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen