Home > Bestuursrecht > Themamiddag opvang van asielzoekers
Themamiddag opvang van asielzoekers

Themamiddag opvang van asielzoekers

Gemeenten staan in samenwerking met woningcorporaties voor de opgave om een grote hoeveelheid asielzoekers te huisvesten. De eerste opvang in tijdelijke opvangcentra is grotendeels geregeld, maar hoe zit het met de huisvesting van vluchtelingen in afwachting van een status? Waar worden uiteindelijk de mensen met een verblijfsvergunning ondergebracht en wat komt hier allemaal bij kijken? Over deze vragen wil Dirkzwager graag met gemeenten en corporaties van gedachten wisselen tijdens een Themamiddag. Alle informatie hierover vindt u in deze flyer.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen