Home > Overheid > U contracteert met de overheid (1)
U contracteert met de overheid (1)

U contracteert met de overheid (1)

Als ondernemer contracteert u regelmatig met andere partijen. Het kan daarbij ook voorkomen dat  u met een decentrale overheid zoals de gemeente contracteert.

In de afgelopen jaren is er een aantal belangwekkende uitspraken verschenen over overeenkomsten met de overheid, waarbij de overheid al dan niet gebonden was aan een op ambtelijk niveau tot stand gekomen (concept)overeenkomst of onbevoegd gedane toezeggingen. In deze reeks artikelen zult u worden voorgelicht over de rolverdeling binnen de gemeente en zullen de meest gemaakte fouten bij het sluiten van contracten met overheden worden besproken. Daarnaast zullen tips en trucs worden gegeven voor het onderhandelen met overheden.

de structuur van de overheid

het totstandkomingsvoorbehoud

de ontbindende en opschortende voorwaarde

Schadevergoeding

Meer weten? Neem contact op met mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Overheid & Vastgoed te Nijmegen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen