Home > Onteigeningsprojecten > Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 5 november 2015
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 5 november 2015

Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 5 november 2015

Met ingang van 12 november 2015 is het ontwerptracébesluit voor de doortrekking van de A15 ter visie gelegd.Het Tracébesluit is het besluit van de Rijksoverheid, dat voorziet in de benodigde besluitvorming voor de doortrekking van de A15.Wordt u geconfronteerd met de doortrekking van de A15, dan is het belangrijk dat u ook kennisneemt van het Tracébesluit om na te gaan of het Tracébesluit ook uw belangen raakt. Mogelijk zult u als gevolg van de doortrekking geconfronteerd worden met extra geluidhinder, verminderde luchtkwaliteit, en verminderd uitzicht. Naast het feit dat dit kan leiden tot een verslechterd woon- en leefklimaat kan ook uw eigendom in waarde verminderen.

De ontwerptracébesluiten zijn op de projectsite in te zien en hier te downloaden. Mocht u zienswijzen in willen dienen: de uiterste datum voor het indienen van zienswijzen is 23 december 2015. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het bepalen van uw positie bij de besluitvorming over de doortrekking van de A15.

Heeft de rijksoverheid gronden van u nodig? Of verwacht u schade te lijden ten gevolge van de doortrekking van de A15 (bijvoorbeeld door waardedaling van uw huis of omzetverlies voor uw bedrijf) dan kunnen wij adviseren over uw rechten op schadevergoeding.

Voor al uw vragen over tracébesluiten, ruimte ordening, onteigening en nadeelcompensatie neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker of Joske Hagelaars, de onteigenings- en nadeelcompensatieadvocaten van Dirkzwager.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen