Home > Workshop > 8 december 2015 Seminar: inkoop van IT-systemen door overheden
8 december 2015 Seminar: inkoop van IT-systemen door overheden

8 december 2015 Seminar: inkoop van IT-systemen door overheden

Inkoop van IT-systemen door overheden Wat zijn de belangrijkste do’s and don’ts?

Bij de aankoop van nieuwe IT systemen door overheden komt nogal wat kijken. Vaak gaat het om omvangrijke en kostbare projecten met een lange looptijd en een grote impact op de organisatie. Het afbreukrisico als het zou misgaan is bij IT vaak ook (erg) groot.

Er zijn gelukkig ondertussen veel best practices en aanbevelingen bekend. Specifiek voor de overheid kan hierbij worden gedacht aan het rapport van de Tijdelijke Commissie ICT-projecten (Commissie Elias). Maar hoe ziet een goed IT-contract er dan precies uit en hoe moet je handelen als het juridisch mis dreigt te gaan? Op deze en andere vragen gaan we in tijdens dit seminar.

Thema’s

Tijdens de lezing wordt onder meer ingegaan op de volgende vragen: •Met welke aanbestedingsrechtelijke aspecten moet je rekening houden bij de inkoop van IT-systemen? •Welke aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden zijn er om te overleggen met de markt? Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? •In hoeverre dragen standaard voorwaarden als de ARBIT en Nederland ICT voorwaarden bij aan het welslagen van een project? •Hoe kun je handig gebruik maken van het aanbestedingsrecht bij het contracteren? •Welke stappen moet je zetten als je overweegt om juridische stappen te zetten tegen een IT-leverancier? •Hoe richt je een goed ICT-contract in?

Ook zal tijdens het seminar worden stilgestaan bij veel gestelde vragen, zoals: wanneer mag je een bestaande leverancier/merk voorschrijven? In hoeverre kan gebruik gemaakt worden van systemen die al door andere overheden zijn aanbesteed/ingekocht? Wanneer mag je wel en niet een contract aangaan met een langere looptijd dan vier jaar? Mag je toeschrijven naar een bepaalde partij? Aan welke eisen moet een aanbesteding voldoen van een private opdrachtgever (die niet valt onder de Aanbestedingswet). Hoe voorkom je een vendor lock in? Welke risico’s kleven aan Best Value Procurement?

Voor wie? Overheidsinkopers, informatiemanagers, IT-managers, projectleiders, juristen en beslissers binnen en adviseurs van aanbestedende diensten, alsmede iedereen die op enigerlei wijze betrokken is bij de inkoop van IT-systemen, het voeren van aanbestedingsprocedures en/of het opstellen van (IT-)contracten.

Waar en wanneer? Het seminar vindt plaats op 8 december 2015 bij Het Posttheater te Arnhem aan de Rosendaalsestraat 27 (6824 CA, op loopafstand van Dirkzwager advocaten & notarissen, waar u indien gewenst kunt parkeren). Aansluitend kunt u op de borrel contact leggen met de advocaten van Dirkzwager en de overige deelnemers aan het seminar.

Ervaren specialisten aan het woord De lezing wordt verzorgd door gespecialiseerde advocaten op het gebied van aanbestedingsrecht en IT-recht die graag hun ervaringen met voormelde onderwerpen met u delen.

Mark Jansen is advocaat en gespecialiseerd in IT- en privacyrecht en Intellectuele Eigendom. Zijn dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het opstellen en uitonderhandelen van grootschalige IT-contracten, alsmede uit het procederen over mislukte automatiseringstrajecten. Naast Nederlands recht heeft Mark ook bedrijfskunde (richting kennis en informatiemanagement) gestudeerd. Als zodanig heeft hij ook veel kennis over de toepassing van ICT-systemen in organisaties. Mark geeft met grote regelmaat lezingen over o.a. juridische aspecten van allerhande technologische ontwikkelingen zoals SaaS, cloudcomputing, 3D-printing etc.

Joris Bax is sinds 2010 als advocaat bij Dirkzwager gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zijn dagelijkse praktijk bestaat onder meer uit het adviseren en het (in rechte) bijstaan van overheden en inschrijvers bij aanbestedingsprocedures, alsmede het adviseren en (in rechte) bijstaan van cliënten bij bouwrechtelijke zaken. Joris publiceert regelmatig artikelen zowel in tijdschriften gericht op aanbestedingsrecht, als op de kennispagina van Dirkzwager. In 2014 heeft hij de opleiding “Privaatrechtelijk Bouwrecht” van het IBR ‘met genoegen’ afgerond.

Dinsdag 8 december 2015 Het Posttheater Rosendaalsestraat 27 6824 CA Arnhem

Programma

14.00 uur Ontvangst 14.30 uur Aanbestedingsrechtelijke aspecten door Joris Bax 15.15 uur Pauze 15.30 uur Do’s and don’ts bij IT-contracten door Mark Jansen 16.15 uur Borrel

Meer informatie Mocht u vooraf meer willen weten over het seminar, neem dan contact op met Annemarie Wiersma via wiersma@dirkzwager.nl.

Kosten Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Inschrijven Inschrijven voor het seminar kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen