Home > Onteigening en gedoogplichten > Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015
Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015

Lunchbijeenkomst Staatssteun en Onteigening 10 november 2015

Bij veel verwervingen van onroerend goed door een overheidspartij kan de vraag aan de orde komen of er mogelijk sprake is van (ongeoorloofde) staatssteun. Regelmatig vinden verwervingen plaats in situaties dat onteigening – uiteindelijk – tot de mogelijkheden behoort. Vanuit staatssteunoptiek is dat relevant. In een onteigeningssituatie heeft de onteigende recht op een ‘volledige schadeloosstelling’. Als deze schadeloosstelling in voorkomend geval conform de Onteigeningswet wordt vastgesteld, is er van staatssteun geen sprake.

Meestal houden partijen die onderhandelen over onroerend goed – al dan niet stilzwijgend – rekening met de mogelijkheid dat de overheid het onroerend goed uiteindelijk kan onteigenen. De vraag is echter: hoe verhoudt een in een vroeg stadium gesloten ‘deal’ – jaren voordat van onteigening sprake kan zijn – zich tot de staatssteunregels en hoe voorkomen partijen discussie achteraf?

Tijdens een lunchbijeenkomst bespreken advocaten Eric Janssen (staatssteun) en Joske Hagelaars (onteigening) de verhouding tussen (minnelijke) verwerving vooruitlopend op een mogelijke onteigening en staatsteun aan de hand van recente jurisprudentie, waaronder het door de rechtbank Noord-Nederland gewezen tussenvonnis  van 1 juli 2015 in de casus Harlingen.

Voor wie
Deze gratis lunchbijeenkomst richt zich in eerste instantie op iedereen die zich beroepshalve bezig houdt met verwervingstransacties waarbij een overheid betrokken is. De lunchbijeenkomst is zowel bedoeld voor medewerkers (met name van de afdeling grond­zaken en juridische zaken) van gemeenten en water­schappen als voor en taxateurs/rentmeesters.

Interactieve bijeenkomst
Tijdens deze bijeenkomst in interactieve setting is er alle ruimte voor het stellen van vragen, het uitwisselen van ervaringen of het bespreken van specifieke kwesties. Deze kunnen voorafgaand aan de workshop worden gemaild aan marketing@dirkzwager.nl.

Door wie? Ervaren specialisten aan het woord
Eric Janssen is  gespecialiseerd in het staatssteunrecht. Hij adviseert diverse overheden over uiteenlopende staatssteunkwesties en begeleidt overheden bij de melding van steunmaatregelen bij de Europese Commissie. Joske Hagelaars is gespecialiseerd in onteigening. Hij adviseert en procedeert in onteigeningszaken voor zowel overheden als private partijen en is vaak in een vroeg stadium betrokken bij minnelijke verwervingen op onteigeningsbasis.

Wanneer en waar?
De lunchbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 10 november 2015 van 12.00 uur tot 13.30 uur bij Concertgebouw De Vereeniging, Keizer Karelplein 2d, 6511 NC te Nijmegen.


Inschrijven en informatie

Meer informatie
Mocht u vooraf meer willen weten over de actualiteitenlunch, of wilt u bepaalde kwesties aan ons voorleggen zodat die tijdens de bijeenkomst plenair worden besproken, neem dan contact met ons op via marketing@dirkzwager.nl.

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen aan marketing@dirkzwager.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Kosten
Deelname aan deze lunchbijeenkomst is kosteloos.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen