Home > Huurrecht > Prejudiciële vragen over verhuiskostenvergoeding huurder bij renovatie
Prejudiciële vragen over verhuiskostenvergoeding huurder bij renovatie

Prejudiciële vragen over verhuiskostenvergoeding huurder bij renovatie

In het onlangs verschenen vierde nummer van het Tijdschrift voor Vastgoedrecht is een artikel van onder meer Denise Sauer gepubliceerd. In het artikel wordt ingegaan op de vraag of een huurder aanspraak kan maken op de verhuiskostenvergoeding van artikel 7:220 leden 5 en 6 BW indien de huurder zelf heeft verzocht om renovatie of daar naar aanleiding van een voorstel van de verhuurder voor heeft gekozen. Het artikel is hier na te lezen.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen