Home > Onteigeningsprojecten > In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?
In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

In beroep tegen het Tracébesluit A27/A1 bij Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

Met ingang van 12 september 2014 is het Tracébesluit voor de verbreding van de A27 en de A1 rondom knooppunt Eemnes ter inzage gelegd. Het Tracébesluit is het besluit van de Rijksoverheid, dat voorziet in de benodigde besluitvorming voor de verbreding van de A27/A1 rondom knooppunt Eemnes. Wat zijn uw mogelijkheden?

Verbreding A27/A1 Eemnes
Rijkswaterstaat gaat de A27 en de A1 rondom knooppunt Eemnes verbreden. Voor de A27 gaat het om het traject Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes. Voor de A1 gaat het om het traject Bunschoten-Spakenburg – Knooppunt Eemnes. Deze verbreding sluit aan op de verbreding van de A1 tussen Bunschoten-Spakenburg en knooppunt Hoevelaken. Met de verbreding van de A1 en de A27 rondom knooppunt Eemnes wil de minister van Infrastructuur en Milieu de dagelijkse files verminderen en de bereikbaarheid van de regio Utrecht en Amersfoort.

Wordt u geconfronteerd met de verbreding van de A1 of de A27, dan is het belangrijk dat u kennisneemt van het Tracébesluit om na te gaan of het Tracébesluit uw belangen raakt. Het Tracébesluit heeft effecten voor mens en milieu. Mogelijk wordt u door de verbreding geconfronteerd met verminderde luchtkwaliteit, verminderd uitzicht en extra geluidhinder.

Het Tracébesluit kunt u hier downloaden. Voor het raadplegen van alle onderliggende stukken en bijlagen kunt u de website van de Rijksoverheid bezoeken. Als u zienswijzen heeft ingediend tegen het Ontwerp-Tracébesluit dan kunt u beroep instellen tegen het Tracébesluit. Uw beroep tegen het Tracébesluit kunt u indienen tot uiterlijk 24 oktober 2014. Uiteraard zijn wij u graag behulpzaam bij het bepalen van uw positie bij de besluitvorming over de verbreding van de A27 en de A1.

Heeft de rijksoverheid gronden van u nodig? Of verwacht u schade te lijden ten gevolge van de verbreding van de A27/A1 (bijvoorbeeld door waardedaling van uw huis of omzetverlies voor uw bedrijf) dan kunnen wij adviseren over uw rechten op schadevergoeding.

Voor al uw vragen over Tracébesluiten, ruimtelijke ordening, onteigening en nadeelcompensatie neemt u contact op met mrs. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars, de onteigenings- en nadeelcompensatieadvocaten van Dirkzwager.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen