Home > Appartementsrecht en VvE > Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?
Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?

Had de VvE een opstalverzekering moeten afsluiten voor schade aan meerwerk in een privéruimte?

Casus
Een eigenaar van een appartementsrecht heeft waterschade als gevolg van een lekkage vanuit een bovengelegen appartement. Deze schade wordt slechts voor een klein deel vergoed door de opstalverzekering die door de Vereniging van Eigenaars (VvE) is afgesloten. De VvE heeft een verzekering afgesloten met een dekking beperkt tot de herbouwwaarde. De betreffende eigenaar spreekt de VvE aan en eist dat de VvE wordt veroordeeld tot het vergoeden van de geleden schade.

Argumenten eigenaar
De eigenaar van het betreffende appartementsrecht betoogt dat de VvE op grond van het splitsingsreglement dan wel de redelijkheid en billijkheid verplicht was een uitgebreide opstalverzekering af te sluiten. Daarnaast meent de eigenaar dat de VvE aansprakelijk is, omdat de schade krachtens het splitsingsreglement en/of artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zou zijn veroorzaakt vanuit een gemeenschappelijk gedeelte.

Overweging Kantonrechter (RVR 2014/30)
In het toepasselijke modelreglement (artikel 8) is bepaald dat de VvE gehouden is een opstalverzekering af te sluiten tegen herbouwwaarde. De leden van de VvE hebben ook ingestemd met het afsluiten van een verzekering met een beperkte dekking. Een kopie van de polis waaruit de beperkte dekking blijkt is aan de betreffende eigenaar overhandigd.

Een verplichting tot het afsluiten van een verzekering voor eventueel meerwerk kan uit de overlegde stukken niet worden afgeleid. Ook uit de redelijkheid en billijkheid vloeit volgens de Rechtbank niet voort dat de VvE deze verplichting had.

De VvE is niet de bezitter van de opstal (dat zijn de gezamenlijke eigenaars), zodat zij niet aansprakelijk is op grond van artikel 6:174 BW. De lekkage was niet afkomstig uit een gemeenschappelijk gedeelte van het gebouw, maar uit het bovengelegen appartement, zodat de lekkage voor rekening komt van de eigenaar van dat bovengelegen appartement. De Rechtbank lijkt hiermee de deur op een kier te zetten voor aansprakelijkheid van de betreffende eigenaar.

Wenk
Op grond van artikel 5:119 lid 2 BW is een appartementseigenaar verplicht de VvE direct in kennis te stellen van veranderingen die hij in zijn privé gedeelte aanbrengt. De achtergrond van deze verplichting is, dat op grond van deze mededeling kan worden beoordeeld of het noodzakelijk is een aanvullende opstalverzekering af te sluiten. Had de betreffende eigenaar deze mededeling aan de VvE gedaan dan had de bestaande opstalverzekering kunnen worden verhoogd of had deze eigenaar er voor kunnen kiezen een aparte opstalverzekering af te sluiten. Dat de betreffende eigenaar zich dit niet realiseerde, komt volgens de Rechtbank voor zijn eigen rekening en risico.

Het aanspreken van de VvE op grond van artikel 6:174 BW mislukt in deze casus, omdat de betreffende eigenaar de VvE aanspreekt als eigenaar van de opstal, wat niet het geval is. Dit had anders kunnen zijn als de betreffende eigenaar de VvE had aangesproken als vertegenwoordiger van de eigenaren van het gebouw en de schade wel afkomstig was uit een gemeenschappelijk gedeelte van het gebouw.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen