Home > Mededingingsrecht > De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven
De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

De mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven

Op 12 maart 2013 heeft de NMa, thans ACM, een notitie gepubliceerd over de mededingingsrechtelijke beoordeling van duurzaamheidsinitiatieven. De notitie bevat een overzicht van mededingingsbeperkingen die als gevolg van afspraken in verband met duurzaamheidinitiatieven kunnen voorkomen.

Inhoud notitie
In de notitie wordt ingegaan op de navolgende afspraken:

 1. Horizontale afspraken over de verkoopprijs;
 2. Gezamenlijke aanpak van een hulpfunctie (afvalbeheerssystemen);
 3. Standaardisering;
 4. Kwalitatieve aanbodbeperking.

Kennisbank duurzaamheid
Op haar site, heeft de ACM de Kennisbank Duurzaamheid ingericht. Deze kennisbank biedt handvatten aan ondernemers die willen toetsen of een door hen beoogde samenwerking op het gebied van duurzaamheid is toegestaan onder de mededingingsregels.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Plus
 • del.icio.us
 • email
 • PDF
 • Print
Naar boven scrollen